Hlavní informace

Díky řízení zdrojů v Easy Projectu můžete identifikovat odborné znalosti uživatelů, zajistit, aby všichni pracovníci byli optimálně vytíženi, a zaručit, že všechny zdroje budou využity efektivně. Díky integraci s Easy Ganttem a řízením docházky se zadávání úkolů provádí na definované časové ose a zohledňují se dovolené.

Plán vytížení zdrojů (Resource Master Plan)

Přehledný nástroj pro plánování práce na projektech dle reálných časových kapacit pracovníků. Manažeři ihned vidí vytížení pracovníků a práci přiřazují, plánují v čase dle tohoto vytížení a kompetencí.

Klíčové funkce:

 • Zobrazení úkolů v čase včetně vytížení pracovníků
 • Denní/týdenní/měsíční zobrazení volných kapacit pracovníků
 • Změna, přiřazování úkolů pomocí drag & drop
 • Propojení s docházkou pracovníků – plánované dovolené jsou zohledněny v kapacitách pracovníků
 • Propojení s kalendářem schůzek – plánované schůzky jsou zohledněny v kapacitách pracovníků
 • Kompetenční plánování po typech úkolů nebo týmech
 • Reporty zdrojů - získejte jasnější přehled o svých kapacitách díky novým vizuálním skládaným grafům

Kompetenční řízení zdrojů

S využitím kompetenčního plánování zdrojů můžete plně identifikovat kapacity vaší organizace, určit kompetence svých pracovníků a následně efektivně využívat dostupné kompetence tím, že jasně vymezíte projekty a nastavíte projektové plány.

Klíčové funkce:

 • Zobrazuje úkoly zaměstnanců v čase s jejich celkovou pracovní zátěží

 • Aktualizace úkolů a jejich přiřazení pomocí funkce drag & drop

 • Integrace s Docházkou - plánované prázdniny a svátky jsou vzaty v úvahu v kapacitách pracovníků

 • Integrace s Kalendářem schůzek - plánované schůzky jsou zohledněny v kapacitách pracovníků

 • Kompetenční plánování podle týmů a typů úkolů - filtrování určitého typu práce s příslušnými týmy


Docházka – plány a reporty

Pracovníci vykazují a plánují svoji docházku v přehledném kalendáři. Manažeři mají přehledy a plán docházky a podrobné statistiky za všechny uživatele. Plánovaná docházka je zohledněna ve vytížení pracovníků.

Klíčové funkce:

 • denní vykazování docházky přes kalendář (kancelář, nemoc, dovolená, home-office)

 • plánování docházky do budoucna

 • schvalování dovolených managementem

 • zobrazení docházky pracovníků v seznamu, kalendáři nebo statistickém přehledu

 • automatické zapisování docházky při zapnutí Easy Projectu z kanceláře

 • propojení s řízením zdrojů – plánovaná docházka je zohledněna při plánování práce


Plánovač

Pomocí Plánovače si můžete naplánovat a přiřadit úkoly pro sebe nebo pro jiné uživatele přímo v kalendáři. Díky němu hned zjistíte, kdy je který uživatel zaneprázdněn jinými plánovanými událostmi, jako jsou schůzky, obchodní aktivity nebo jiné přidělené úkoly. Zobrazuje také docházku uživatelů, čímž znemožňuje plánovat úkoly na dobu jejich nepřítomnosti.

Klíčové funkce:

 • Snadné přetahování úkolů
 • Rozhraní kalendáře se zobrazením den/týden/měsíc
 • Vytvoření nové události přímo z Plánovače
 • Lze jej přidat do libovolného osobního panelu
 • Filtry a vyhledávání úkolů
 • Osobní a manažerský pohled

Panel vytížení zdrojů

Vizuální přehledy o vytížení všech pracovníků/zdrojů, a to v přehledných statistikách a reportech zobrazených na jedné stránce. Jeden pohled a okamžitě víte, jak efektivně vaše firma/projektový tým funguje.

Klíčové funkce:

 • snadno přizpůsobitelné / modifikovatelné

 • grafy využití skupin uživatelů

 • grafy pro celkové alokace zdrojů

 • několik typů interaktivní vizualizace (grafy, tabulky, budíky, pipeline, ...)


Panel docházky

Tento informační panel vám poskytuje přehled o tom, kdy jsou vaši zaměstnanci a/nebo kolegové přítomni ve vaší firemní kanceláři, pracují z domova, mají přestávku nebo jsou nepřítomni. To vám umožní snadno vytvářet vlastní výkazy pro potřeby rozpočtování finančního oddělení.

Klíčové vlastnosti:

 • Vidíte ihned, kdo přišel/odešel z práce, je na přestávce nebo nepřítomen
 • Obdržíte upozornění o chybějící docházce, výjimkách nebo jakékoli jiné přizpůsobené notifikace
 • Přehled plánovaných vs. skutečně odpracovaných hodin pro odhad provozních potřeb
 • Zkontrolujte a schvalujte žádosti o dovolenou
 • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro řízení docházky
 • Přizpůsobte si informace uvedené na panelu

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace