Hlavní informace

Business Intelligence

Analyzujte svůj byznys a projekty v Easy Projectu na základě geografické, produktové a projektové segmentace. Mějte informace o obchodních aktivitách v reálném čase přímo v Obchodních panelech. Propojte své osobní náklady, ostatní náklady, výnosy, CRM, Google Ads a další obchodní informace do jednoho panelu.

Klíčové funkce:

  • Transformuje stávající obchodní data do praktických znalostí (inteligence)
  • Analyzuje datové sady uložené přímo v Easy Projectu nebo v kampaních Google Ads
  • Usnadňuje přehled nad obchodními výsledky v reálném čase pomocí obchodních panelů
  • Analytické nálezy ve formě reportů, souhrnů, dashboardů, grafů a diagramů
  • Ideální pro firmu, která prodává více produktů nebo služeb na jednom nebo více trzích
  • Umožňuje snadnou geografickou a produktovou ROI analýzu
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace