Hlavní informace

Business Intelligence je komplexní řešení pro vyhodnocování efektivity projektů v kontextu celého podnikání či firmy. Základem je integrace různých typů firemních dat (náklady a příjmy projektů, personální náklady, obchodní data atd.) a jejih analýza, která vám následně pomůže odpovědět na otázky: 

 • Které projekty, produky či služby jsou nejziskovější a proč
 • Které geografické trhy jsou nejziskovější a proč
 • Odhalit tzv. zlaté segmenty - kombinaci  nejziskovější projektů, produktů, služeb či geo lokací
 • Získejte přehled o výdajích a příjmech
 • Odhalit aktuální obchodní trendy pomocí srovnávače s předchozími časovými obdobími

Business Intelligence

Analyzujte svůj byznys a projekty v Easy Projectu na základě geografické, produktové a projektové segmentace. Mějte informace o obchodních aktivitách v reálném čase přímo v Obchodních panelech. Propojte své osobní náklady, ostatní náklady, výnosy, CRM, Google Ads a další obchodní informace do jednoho panelu.

Klíčové funkce:

 • Transformuje stávající obchodní data do praktických znalostí (inteligence)
 • Analyzuje datové sady uložené přímo v Easy Projectu nebo v kampaních Google Ads
 • Usnadňuje přehled nad obchodními výsledky v reálném čase pomocí obchodních panelů
 • Analytické nálezy ve formě reportů, souhrnů, dashboardů, grafů a diagramů
 • Ideální pro firmu, která prodává více produktů nebo služeb na jednom nebo více trzích
 • Umožňuje snadnou geografickou a produktovou ROI analýzu

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace