Hlavní informace

Easy Project sleduje vaše peněžní toky na projektu - to jest klíčový ukazatel pro účetní, zúčastněné strany a zaměstnance. Peněžní tok se obvykle soustřeďuje na penězotvorné činnosti, které lze pak snadno porovnat s plánovanými.

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace