Hlavní informace

Gantt vizualizuje projektové úkoly v čase a umožňuje snadné plánování projektu. Pomocí drag&drop přesouvání úkolů na časové ose naplánujete jakýkoliv projekt. Tvorba vazeb, podúkolů a milníků je úplně jednoduchá.

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace