Hlavní informace

Dokumentace Easy Project

Diagramy

Video ukázka

Vytvářejte bohaté UML nebo jiné diagramy přímo ve svých úkolech, dashboardech, znalostní bázi, požadavcích nebo testovacích scénářích. Upravte a aktualizujte schémata bez potřeby jiného softwaru. Alternativa k Draw.io je integrována přímo do Easy Projectu.

Úvod

Diagramy představují symbolické znázornění informací s pomocí vizualizačních technik. Vizuální diagramy jsou důležité svým přínosem v porozumění složitých systémů, takže vám pomáhají snáze řídit projekty až do úspěšného konce. Easy Project je software pro řízení projektů, který vám pomáhá začlenit své diagramy a tak udržet projekty v chodu. 

Jak funkci používat

Nejdříve si ověřte, zda má vaše uživatelská role oprávnění pro správu Diagramů. Toto právo lze nastavit v Administraci -> Role a práva -> vyberte roli -> Globální práva -> Správa Diagramů.

Easy Project 2019 Diagrams 01.jpg

K funkci Diagramy se dostanete přes tlačítko Diagramy v nástrojích jakéhokoliv textového editoru v Easy Projectu.Toto tlačítko najdete při úpravě úkolů, projektů, poznámek na nástěnkách - k dispozici je prostě vždy v HTML editoru.

Easy Project 2019 Diagrams 02.jpg

V Easy Projectu verze 11 je tlačítko Diagramy přístupné z nabídky Další v postranním panelu.

Image20210416000502_1.png

Pro vytvoření nového diagramu klikněte na tlačítko a zadejte název diagramu.

Easy Project 2019 Diagrams 03.jpg

Přímo v editoru nakreslete svůj diagram. Nástroje pro kreslení a různé tvary si můžete upravit v levém menu. Základní volby jako Soubor, Editace, Zobrazení, Úpravy, Extras nebo Pomoc najdete v horním menu, zatímco třeba formát nebo rozložení si můžete upravit v druhé řadě v horním menu. Jakmile diagram dokončíte, nezapomeňte si ho vždy uložit tlačítkem v pravém horním rohu. 

Easy Project 2019 Diagrams 04.jpg

Chcete-li diagram importovat, klikněte na Soubor -> Import -> vyberte XML soubor s diagramem -> klikněte na tlačítko Import. Naopak pro export diagramu klikněte na Soubor -> Export -> vyberte formát, název a další vlastnosti diagramu -> klikněte na tlačítko Export.

Easy Project 2019 Diagrams 05.jpg

Každý diagram je uložen pod svým zadaným jménem, automaticky se zobrazuje v poli, kde byl vytvořen. Pro přidání nebo odebrání diagramu z daného pole jednoduše přidejte nebo odeberte text v následujícím formátu: {{include_diagram(name)}}

Easy Project 2019 Diagrams 06.jpg

Diagram vytvořený u úkolu je automaticky uložen jako obrázková příloha k danému úkolu. Pro úpravu takového diagramu klikněte přímo u souboru na volbu "Upravit diagram". Pro navrácení původní verze diagramu si požadovanou verzi vyberte z rozbalovacího menu. 

Easy Project 2019 Diagrams 07.jpg

Ukázky diagramů

Easy Project 2019 Diagrams 08.jpg
Easy Project 2019 Diagrams 09.jpg
Easy Project 2019 Diagrams 10.jpg

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace