Hlavní informace

Dokumentace Easy Project

Resource management

Jak vytvořit nástroj pro řízení dovedností

Řízení dovedností není sice nativní funkcí v Easy Projectu, ale ve Vytížení zdrojů si snadno můžete takový nástroj vytvořit. Vytvořte si uživatelské pole, označené vždy názvem dovednosti (například programování nebo debugging). V našem příkladu jsme pojmenovali toto pole "Skill 1" a nastavili typ "boolean", takže může mít pouze dvě hodnoty: ano, nebo ne (=uživatel má/nemá tuto dovednost). Pokud potřebujete rozlišovat úroveň dovedností, jako je začátečník, pokročilý a odborník, pak by vám lépe vyhovoval typ "seznam", protože může obsahovat neomezený počet hodnot namísto dosavadních dvou.

Easy_Project_2017_Skills_management_01.png

V dalším kroku vytvořte na entitě Úkol další uživatelské pole označující, které úkoly vyžadují tuto konkrétní dovednost. Například jej pojmenujte "Je požadována dovednost 1"? A znovu nastavte typ "boolean" s volitelnými hodnotami ano a ne.

Easy_Project_2017_Skills_management_02.png

Dále v modulu Vytížení zdrojů vytvořte a uložte vlastní filtr, který bude zobrazovat pouze uživatele s dovedností 1 a úkoly vyžadující dovednost 1, jak je vidět na prvním obrázku. Jak pracovat s filtry najdete v tomto návodu.

Easy_Project_2017_Skills_management_03.png

Filtr máme vytvořen, doporučujeme v jeho nastavení zaškrtnout volbu "Štítek v hlavičce", bude tak snadno přístupný přímo z globální úrovně Vytížení zdrojů. Poté už jen stačí kliknout na tento štítek v záhlaví a okamžitě uvidíte seznam uživatelů s dovedností 1 a úkoly vyžadující dovednost 1, jak je také vidět na obrázku. Tímto způsobem získáte dokonalý nástroj pro správu a výběr uživatelů s požadovanými dovednostmi, kterým přidělujete správné a vhodné úkoly.


Easy_Project_2017_Skills_management_04.png

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace