Hlavní informace

Dokumentace Easy Project

Konfigurace e-mailových oznámení

Chcete-li, aby Easy Project odesílal oznámení o nových úkolech, aktualizacích úkolů a všech ostatních vybraných událostech, musíte aplikaci připojit k poštovnímu serveru. Nastavení konfigurace e-mailu naleznete v souboru configuration.yml ([kořenový adresář easyproject]/config/configuration.yml). Po provedení jakýchkoli změn v tomto konfiguračním souboru je nutné restartovat aplikační server, aby se změny projevily. Otestujte, zda je vaše konfigurace správná, a to v části Administrace » Nastavení » E-mailová oznámení - Poslat testovací email.

Image20201115223604_1.jpeg

Zde následují ukázkové konfigurace souboru configuration.yml.

Jednoduché ověření přihlášením (výchozí nastavení)

# Nastavení odchozích e-mailů

production:
 email_delivery:
  delivery_method: :smtp
  smtp_settings:
   address: "smtp.example.net"
   port: '25'
   domain: "example.net"
   authentication: :login
   user_name: "easyproject@example.net"
   password: "easyproject"

development:
 email_delivery:
  delivery_method: :smtp
  smtp_settings:
   address: "127.0.0.1"
   port: '25'
   domain: example.net
   authentication: :login
   user_name: "easyproject@example.net"
   password: "easyproject"

Pokud chcete používat Gmail/Google Apps a další SMTP servery vyžadující TLS, budete muset přidat některá nastavení související s TLS:

production:
 email_delivery:
  delivery_method: :smtp
  smtp_settings:
   enable_starttls_auto: true
   address: "smtp.gmail.com" 
   port: '587'
   domain: "smtp.gmail.com" 
   authentication: :plain
   user_name: "your_email@gmail.com" 
   password: "your_password"

Zde je příklad pro uživatele Office 365 (Exchange Online). Odesílatel musí mít účet, nebo chcete-li odesílat ze sdílené poštovní schránky, musí mít níže uvedený účet oprávnění k odesílání jako odesílatel, který je definován v nastavení e-mailových oznámení Easy Projectu.

production:
 email_delivery:
  delivery_method: :smtp
  smtp_settings:
   enable_starttls_auto: true
   address: "smtp.office365.com" 
   port: '587'
   domain: "your_domain.com" 
   authentication: :login
   user_name: "email@your_domain.com" 
   password: "password" 

Žádné ověření

Příklad pro poskytovatele služby SMTP bez ověření.

production:
 email_delivery:
  delivery_method: :smtp
  smtp_settings:
   address: "smtp.knology.net"
   port: '25'
   domain: "cybersprocket.com"

Použití příkazu sendmail

Příklad pro unixový systém, který používá příkaz /usr/sbin/sendmail.

production:
 email_delivery:
  delivery_method: :sendmail

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace