Hlavní informace

Video ukazuje, jak pracovat s WBS - neboli Work Breakdown Structure. Metoda WBS je založena na metodě hierarchického rozložení projektu do menších, lépe doručitelných celků, tzv. "deliverables".

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace