Při pokročilých a komplexních implementacích Easy Projectu se vám budou osobně věnovat:

Jan Řeřicha

Head of Consulting
Vede implementační tým nastavující systém po celém světě a koordinuje portfolio implementačních projektů, včetně implementací probíhajících přes partnery. Implementoval systém téměř ve stovce firem a mohl tak obdivovat pestré přístupy k projektovém řízení i vedení týmů.

Roman Šigut

Deputy Head of Consulting
Roman má více než šest let zkušeností v oblasti konzultací a implementací. Zaměřuje se především na oblasti energetiky a utilit, výzkumu a vývoje a přírodních věd. V minulosti se rovněž podílel na několika mezinárodních projektech. Roman získal magisterský titul v oblasti numerického modelování. Rád cestuje a pije kávu.

Dagmar Kušnírová

Consultant
Dagmar získala zkušenosti s řízením projektů ve finančních institucích. Nyní se specializuje na implementace pro IT společnosti, výzkumné instituce a architektonické kanceláře. Ráda přináší řešení na míru dle specifických potřeb konkrétního zákazníka.

David Pavlíček

Consultant
David je zkušený projektový manažer s certifikací PMP (PMI) a PRINCE2. Má více jak desetileté zkušenosti projektového manažera na různých interních i klientských projektech především v oblasti ICT.

Dalibor Vašek

Consultant
Dalibor absolvoval Vysokou školu ekonomickou v oboru Informační management s vedlejší specializací Personální management. Dříve pracoval jako IT konzultant pro Microsoft Office 365. Baví ho analýza a návrh technologického řešení v oblasti IT a byznys procesů. Ve volném čase se věnuje nejvíce fotbalu, poté snowboardingu a dalším sportovním aktivitám. Rád také čte články v odborné oblasti nebo osobního rozvoje.

Roman Kytka

Consultant
Roman má dlouhodobé zkušenosti v konzultacích a projektovém řízení v mezinárodním prostředí. Působil v akademické sféře na Akademii věd, kde spolupracoval a řídil projekty společně s vědci z celého světa. Poté v komerční sféře v nadnárodních bankách a pojišťovnách.

Magdalena Hellerová

Consultant
Magda má více než pět let zkušeností v oblasti IT. Pracovala v několika mezinárodních společnostech, kde se specializovala na softwarovou implementaci, integraci a poradenství. Její holistický přístup kombinující technické znalosti s orientací na zákazníka zajišťuje efektivní a úspěšnou implementaci.

Krisztina Tomcsanyi

Consultant
Krisztina získala magisterský titul na Corvinus University of Budapest a pokračovala ve studiu PhD. v oboru Strategie a projektový management. V minulosti pracovala několik let jako konzultantka projektového managementu, controllingu a risk managementu. Ve svém volném čase chodí ráda na výšlapy do přírody a hraje deskové hry.

Ludmila Pípalová

Consultant
Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti marketingových operací a prodeje. Po ukončení studia ekonomie a managementu získala zkušenosti s řešeními SAP CRM, Jira a MS Office. Ve spolupráci s programátory ráda vymýšlí nové funkce a dodává řešení, které nejlépe vyhovuje potřebám klienta. Svůj volný čas ráda tráví na venkově nebo se účastní hudebních koncertů a výstav moderního umění.

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy