Hlavní informace

Jako uživatel je počítán každý člověk, který má v systému zaveden uživatelský účet. Pokud máte ve firmě 20 pracovníků, které chcete řídit, budete potřebovat licenci pro 20 uživatelů.

Jako uživatelé jsou počítáni i externisté či klienti, kteří do Easy Projectu přistupují.

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace