Hlavní informace

Přechod z pronájmu na pořízení softwaru je samozřejmě možný včetně přenosu všech dat z pronajímané instance. Nicméně musí dojít k nákupu licence Easy Projectu pro daný počet uživatelů.

Cena za budoucí zaplacené, ale nevyužité období pronájmu může být započtena oproti ceně jednorázového pořízení.  

Cena za již uplynulé období pronájmu nebude započtena oproti ceně jednorázového pořízení.

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace