Hlavní informace

  

Essentials Business Platform
149 Kč/uživatele/měsíc  299 Kč/uživatele/měsíc 499 Kč/uživatele/měsíc
Klasické řízení projektů
Řízení práce
Agilní vývoj
Sledování času
Řízení portfolia
Kontrola projektů a reportování
+ 35 projektových šablon
+ 12 uživatelských panelů
Klasické řízení projektů
Řízení práce
Agilní vývoj
Sledování času
Řízení portfolia
Kontrola projektů a reportování
+ 35 projektových šablon
+ 12 uživatelských panelů
Klasické řízení projektů
Řízení práce
Agilní vývoj
Sledování času
Řízení portfolia
Kontrola projektů a reportování
+ 35 projektových šablon
+ 12 uživatelských panelů
Řízení zdrojů
Plánovač
Řízení docházky
Outlook a integrace kalendářů
Řízení zdrojů
Plánovač
Řízení docházky
Outlook a integrace kalendářů
Finanční řízení
Rozpočty projektů s CBS
Finanční výkazy
Peněžní toky
Finanční řízení
Rozpočty projektů s CBS
Finanční výkazy
Peněžní toky
CRM a kontakty
Help desk
Znalostní báze
DMS - systém správy dokumentů
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace