Hlavní informace

Při pronájmu softwaru (provoz v cloudu) jsou aktualizace softwaru automatické.

Při pořízení softwaru jsou aktualizace na 3 měsíce zdarma, následně jsou zpoplatněny jako updaty softwaru.

Updaty jsou v den vydání dostupné na zákaznickém portálu ke stažení a klient je může instalovat svépomocí nebo mu instalaci zajistíme jako službu.

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace