0

Xella CZ – výrobce stavebních materiálů Ytong

Nadnárodní výrobce stavebních materiálů Ytong využívá Easy Project primárně pro řízení dlouhodobých projektů marketingu a IT. Plánování marketingových akcí a IT rozvoje.

Cíl implementace

Získat přehled nad marketingovými akcemi v dlouhodobém horizontu, kontrola marketingového rozpočtu. Komunikace v rámci decentralizovaného týmu. Reporting aktivity do mateřské společnosti – exporty, vykázaný čas.

Kontrola plnění úkolů v rámci týmu.

Rozsah implementace

  • 20 aktivních uživatelů
  • Více než 100 aktivních projektů
  • Provoz v Easy cloudu

Využívané funkce a pluginy

  • Zadávání úkolů a kontrola jejich plnění
  • Odpracovaný čas na projektech,úkolech a dle uživatelů – reporty pro mateřskou společnost v Německu
  • Gantt nad projekty – dlouhodobé plánování projektů
  • Kontrola rozpočtu marketingu, plánování marketingových akcí
  • Vykazování dovolených a léčení
  • IT helpdesk

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy