0

JSC OmskElectro - řešení pro údržbu klientů

Odvětví:

rozvod elektrické energie

Počet zaměstnanců:

1000+

Stávající aplikace:

Easy Project

Implementace:

2013

JSC OmskElectro je státní poskytovatel elektrické energie, který dohlíží na regionální elektrickou síť a příslušné služby v celém regionu Omsk. Easy Project pomáhá zlepšit jejich podnikání - nepřetržitě.

Výzva:

Klient požadoval on-premise aplikaci pro komplexní zpracování projektů a požadavků klientů.

Systém by měl zlepšit následující obchodní procesy:

  1. Řízení projektu - sledování úkolů, Ganttovi diagramy, plánování
  2. Klientský portál pro registraci požadavků

Implementace:

Společnost OmskElectro pracuje s nástrojem Easy Project od zimy 2013. Easy Projekt byl vybrán díky uživatelsky přívětivému rozhraní a pohodlným nástrojům plánování a reportingu. Hlavním důvodem však byla spolehlivost systému a poskytovaná služba zákaznické podpory.

Easy Project se používá jako standardní systém projektového řízení pro plánování, realizaci a reportování projektů. Pro zvýšení efektivity byl implementován plugin Alerty - systém včasného vyrování. Oznamuje uživatelům blížící se termíny dokončení úkolů a manažerům úkoly, které se již nacházejí po plánovaném termínu dokončení.

Nejnaléhavějším požadavkem však bylo vytvoření portálu pro klienty. Toto řešení by mělo umožnit klientům přihlásit se do systému a podat žádost. Easy Project musí být schopen rozpoznat typ žádosti a odeslat konkrétní žádost příslušnému správci. Tento problém byl vyřešen pomocí nastavení šablony "Hlavní stránka" a nastavení "Uživatelských polí".

Hlavní stránka klienta se skládá ze 2 záložek (stránek). První záložka obsahuje modul Nový úkol s různými uživatelskými poli pro klasifikaci typu požadavku. Zde klient vytvoří svůj požadavek a vyplní všechna požadovaná pole. Tato žádost je pak uložena jako úkol a spadá do příslušného filtru. Každý správce odpovídá za určitý typ služby. Pro každou z nich byl vytvořen filtr úkolů podle kombinace uživatelských polí. Když se ve filtru objeví nový úkol, systém odešle oznámení prostřednictvím pluginu "Alerty" (včetně odkazu na nový úkol) odpovědnému manažerovi, který poté přiřadí úkol sobě a začne na něm pracovat.

Na druhé záložce klient vidí všechny své požadavky ve dvou filtrech: první zobrazuje aktuálně zpracované požadavky (Filtr úkolů: Stav - otevřeno, Autor - já) a druhý filtr zobrazuje vyřešené požadavky (Filtr úkolů: Stav - zavřeno, Autor - já).

Použité moduly:

  • Alerty – systém včasného varování
  • Vypočítaná uživatelská pole

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy