0

Internet Projekt, a.s. – řízení projektů v IT firmě

Odvětví:

IT

Počet zaměstnanců:

30+

Přístupy pro klienty:

100+

Původní aplikace:

Mantis pro sledování požadavků od klientů

Implementace v:

2013

Podpora:

2013-15

Internet Projekt, a.s. vytváří internetové portály a aplikace. Je jednou z největších českých webových firem. Easy Project implementovali především pro sledování úkolů na projektech a zlepšení servisních projektů.

Požadavky

Nasazení komplexního softwaru pro zadávání a sledování plnění úkolů na projektech. Hlavním požadavkem bylo zpřístupnění aplikace klientům s podobnou funkčností jako Mantis. Klienti musí mít jiná oprávnění a mít přístup k informacím, které nejsou interní, jako předepsaná doba, soukromé aktualizace úkolů atd.

Mezi další požadavky patří: sledování odpracovaného času pracovníků, vytváření manažerských přehledů pro porovnání plánu a reality, vytvoření podkladů pro pravidelné a snadno zpracovatelné reporty.

Implementace

Uživatelé Easy Projectu jsou rozděleni podle práv a rolí na administrátory, manažery, pracovníky a klienty. Každý uživatel má přizpůsobený pohled na úkoly podle toho, co potřebuje vidět. Například klienti můžou zadávat požadavky, kontrolovat postup prací na požadavcích, ale nevidí informace o interních sazbách, předepsané době atd.

Pro plánování a sledování kapacit pracovníků je používané vytížení zdrojů. Ve vytížení zdrojů jsou plánovány i požadavky od klientů na delší časový horizont. Manažeři mají přehled o kapacitách pracovníků dopředu a vědí, kdy jim můžou zadávat další úkoly.

Specifické požadavky byly řešeny úpravami Easy Projectu na míru. Přidali jsme zobrazení čerpání pracnosti projektů, podle zadání Internet Projektu. Dále jsme upravili výpočet předepsané doby úkolů, aby odpovídal použití podle procesů. Upravili jsme vzhled Easy Projectu podle korporátní identity Internet Projekt.

Použité moduly nad rámec základního řízení projektů

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy