0

FG Forrest - řešení pro efektivní projektové řízení

Obor:

vývoj software, komplexní webová a digitální řešení

Zaměstnanci:

50+

Původní aplikace:

Mantis pro sledování ticketů, informační systém pro sledování času & řízení uživatelů & monitoting projektových financí

Implementace:

2012, podpora 2013, 2014

Společnost FG Forrest má za 18 let své existence na kontě stovky úspěšně realizovaných projektů v oblasti webdesignu a digitálních médií. Easy Project používá především pro efektivní řízení zdrojů a projektů. Zaměstnanci si pochvalují rovněž plně funkční integraci s původním IS.

Požadavky na softwarové řešení

  • Zavedení aplikace pro komplexní řízení projektů a zdrojů na vlastním serverovém řešení
  • Používání aplikace pro řízení projektů na všech organizačních úrovních společnosti
  • Informační systém pro sledování úkolů a času stráveného na projektech
  • Monitoring projektových financí
  • Reporting výkazů a přehledů o projektech prostřednictvím Gannt diagramů přizpůsobených potřebám top managementu a projektových manažerů
  • Plynulý import projektů a ticketů z aplikace Mantis do nové aplikace se zachováním kontinuity
  • 50 zákazníků z cca 20 firem s přístupem do Easy Projectu

Implementace projektového softwaru

Firma FG Forrest zvolila aplikaci Easy Project především kvůli možnostem úprav, otevřenému zdrojovému kódu aplikace a komplexnímu REST API, které umožňuje integraci se stávajícími systémy. Top management společnosti a projektový manažeři byli zvyklí plánovat práci a projekty specifickým způsobem a jedním z požadavků bylo, aby tento způsob zůstal zachován. Proto byly například moduly pro Gantt diagram a řízení zdrojů přizpůsobeny tak, aby splňovaly tyto specifické požadavky.

Uživatelé jsou ověřování prostřednictvím REST API proti informačnímu systému.

Úkoly, projekty a sledování odracovaného času se synchronizují prostřednictvím REST API v současném IS oběma směry. To v praxi znamená, že oba systémy mají vždy aktuální informace o daném projektu či úkolu a uživatélé tak mohou sledovat úkoly a odpracovaný čas rovněž původním způsobem.

Z původního systému bylo importováno více než 40 000 ticketů včetně jejich kompletní historie.

Uživatelé Helpdesku  (zákazníci společnosti FG Forrest) se do Easy Projectu přihlašují pomocí LDAP.

Implementace (integrace REST API + úpravy) trvala více než 300 hodin včetně instalace a zprovoznění na serverech v FG Forrest. Design aplikace byl upraven dle požadavků firemního stylu (corporate identity) klienta.

Pluginy použité při implementaci

Vyjádření zákazníka

„Software Easy Project splnil všechny naše hlavní požadavky. Plánování projektů a souvisejících procesů je nyní uživatelsky přívětivé a kooperace s původními systémy funguje bez problémů. Největší výhodou je pro nás určitě REST API a snadná integrace do IS."

Petr Foltýn, production manager, FG Forrest

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy