Hlavní informace


Řízení projektů
v automobilovém průmyslu

Lear Corporation
Případová studie

rizeni-projektu-v-automobilovem-prumyslu-lear-corporation
Jan Krejčí
IT manažer

Klíč k úspěchu na trhu ve vysoce konkurenčním automobilovém průmyslu spočívá v inovacích a zefektivnění procesů. Česká pobočka Lear Corporation není výjimkou z tohoto pravidla.

Její ambice uspět přivedla vedení firmy k domněnce, že stávající procesy postrádají modernější přístup k řízení projektů, nástroje byly zastaralé a neúčinné. Před nasazením Easy Projectu se veškeré řízení realizovalo plně offline s využitím několika nesynchronizovaných nástrojů, které způsobovaly pouze chaos a chybnou komunikaci.

"Pro správu projektů jsme používali standardní MS Project, ale problém byl, že jsme nemohli sdílet informace o projektech online, navíc kvůli vysoké ceně uživatelské licence mělo software jen pár zaměstnanců. Ostatní používali Microsoft Excel. Nebylo možné spravovat projekty v jednom softwaru, takže docházelo k dezinformacím. Projektový manažer nebyl schopen sledovat výkon na jednotlivých úkolech ani průběh projektů," říká Jan.

Jan a jeho tým vyhodnotili několik možností, včetně online verze MS Project pro všechny své zaměstnance, nicméně náklady na takové řešení převážily jeho výhody, a tak začali hledat alternativní řešení, které by vyhovovalo jejich potřebám.

Výsledkem je, že jsme se rozhodli pro Easy Project, který splňoval všechny naše požadavky včetně přiměřené ceny. Skutečnost, že software je podpořen českou firmou a širokou škálou spokojených zákazníků, nás přesvědčila, že implementace a podpora by měla být hladká," říká Jan.

Výrobce automobilových dílů

Výrobce automobilových dílů

34 zemí<br />
235 poboček

34 zemí
235 poboček

+150 000 zaměstnanců

+150 000 zaměstnanců

"Rozhodli jsme se pro Easy Project, který splňoval všechny naše požadavky včetně přiměřené ceny. Skutečnost, že software je podpořen českou firmou a širokou škálou spokojených zákazníků, nás přesvědčila, že implementace a podpora by měla být hladká," říká Jan.

 

Lear Corporation s Easy Project

Po pečlivém zhodnocení Easy Projectu ředitel české pobočky schválil investici a Easy Project je nyní dokonce zvažován vrcholovým managementem v USA jakožto řešení pro všechny jejich IT projekty po celém světě. Každý Easy Project přichází s profesionální implementací a školením vrcholového vedení a zaměstnanců. Společnost Lear se rozhodla pro serverové řešení, takže celý proces nastavení trval přibližně 300 hodin.

Jak se dnes odehrává řízení pomocí Easy Projectu? Vedení společnosti Lear uvádí, že jim řešení přineslo vyšší transparentnost výkonu. Nyní mohou snadno sledovat množství odpracovaných hodin na každém projektu a vyhodnotit efektivitu a výkon vizualizací dat pomocí grafů a diagramů v aplikaci.

Společnost Lear Corporation si nedávno také pořídila modul Vytížení zdrojů, který jí umožnil efektivněji využívat čas svých odborníků na klíčové projekty, které vyžadují jejich pozornost.

Navíc zaměstnanci poskytli pozitivní zpětnou vazbu k samotnému procesu implementace Easy Projectu. Každý den jim poskytuje snadný přístup k aktuálním úkolům kdekoli se právě nacházejí, na libovolném zařízení a libovolném místě. Easy Project výrazně omezil problém s chybnou komunikací a snížil počet ztracených nebo přehlédnutých úkolů. Podle Jana se "IT procesy po implementaci Easy Projectu staly výrazně efektivnějšími a pracovní doba je nyní produktivně využita."

Nejčastěji používané nástroje pro řízení projektů ve společnosti Lear Corporation

Ganttův diagram
Ganttův diagram

Pro snadné plánování projektů, které pomohly společnosti Lear Corporation včas doručovat projekty a v případě potřeby snadno aktualizovat plán.

Vytížení zdrojů
Vytížení zdrojů

Pro efektivní využití klíčových zdrojů na projektech strategického významu.

Výstrahy
Výstrahy

Aby pracovníci byli informováni o všech relevantních aktualizacích a nadcházejících termínech.

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace