Hlavní informace

JSC OmskElectro - řešení pro údržbu klientů

JSC OmskElectro je státní poskytovatel elektrické energie, který dohlíží na regionální elektrickou síť a příslušné služby v celém regionu Omsk. Easy Project pomáhá zlepšit jejich podnikání - nepřetržitě.


Ministerstvo Dopravy – řízení kanceláře ministra

Implementace Easy Projectu pro kabinet ministra dopravy. Řízení chodu kanceláře ministra – řízení projektů prolínajících se napříč podřízenými organizacemi, zjednodušení zadávání úkolů ze schůzek (odstranění množství nepřehledných textových dokumentů), koordinace chodu kabinetu.


Krajský úřad, obecní úřad – řízení projektů

Statutární město Chomutov implementovalo Easy Project pro řízení EU projektů a investičních akcí. Cílem bylo získat přehled nad probíhajícími projekty, koordinovat je a monitorovat jejich průběh. 


Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace