Hlavní informace

Nadnárodní výrobce stavebních materiálů Ytong využívá Easy Project primárně pro řízení dlouhodobých projektů marketingu a IT. Plánování marketingových akcí a IT rozvoje.

Cíl implementace

Získat přehled nad marketingovými akcemi v dlouhodobém horizontu, kontrola marketingového rozpočtu. Komunikace v rámci decentralizovaného týmu. Reporting aktivity do mateřské společnosti – exporty, vykázaný čas. 

Kontrola plnění úkolů v rámci týmu.

 

Rozsah implementace

  • 20 aktivních uživatelů
  • Více než 100 aktivních projektů
  • Provoz v Easy cloudu

 

Využívané funkce a pluginy

  • Zadávání úkolů a kontrola jejich plnění
  • Odpracovaný čas na projektech,úkolech a dle uživatelů – reporty pro mateřskou společnost v Německu
  • Gantt nad projekty – dlouhodobé plánování projektů
  • Kontrola rozpočtu marketingu, plánování marketingových akcí
  • Vykazování dovolených a léčení
  • IT helpdesk
xella-cz-vyrobce-stavebnich-materialu-ytong
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace