Hlavní informace

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.  Easy Project používá pro zpřehlednění běžného řízení organizace a řízení projektů.

Požadavky

Cílem implementace softwarového řešení je zpřehlednění řízení organizace, získání podkladů pro porady a pro strategická rozhodnutí.

Dále sledování průběhu projektu:

  • vytvoření harmonogramu projektu
  • sledování etap projektu
  • ukládání dokumentace k projektům
  • plnění úkolů
  • sledování přínosů projektu
  • sledování nákladů na projektu

 

Implementace

Pro implementaci Easy Projectu byly použity základní funkce Easy Projectu. Etapy na projektech jsou rozděleny do milníků. Dokumenty jsou přikládané buď jako příloha úkolu, nebo do projektové dokumentace. Finance na projektech jsou sledovány pomocí rozšíření Rozpočty a Cash Flow. Projekty jsou financované z vlastních zdrojů, proto jsou příjmy na projektu chápány jako přidělený rozpočet na projekt.

elektrowin

 

Rozšiřující moduly nad rámec základního software

  • Rozpočty projektů & Cash Flow
  • Upravitelné tiskové šablony

 

Řekli o Easy Projectu

"Easy Project jsme ve společnosti zavedli s vizí, že nepůjde jen o nástroj pro efektivnější řízení projektů, ale také pro řízení workflow na jednotlivých odděleních. Implementovali jsme ho s myšlenkou, že bude využíván všemi zaměstnanci společnosti denně jako úkolovník a nadřízení tak získají větší přehled o činnosti oddělení, a to prakticky i v případě, že budou mimo kancelář, protože EP je přístupný přes webové rozhraní."

Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel

elektrowin-a-s-rizeni-projektu-a-organizace

Odvětví: Výroba 
Počet uživatelů: 14
Původní řešení: přehledy v Excelu
Implementace: 2014
Web: http://www.elektrowin.cz/

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace