Hlavní informace

Společnost Pharma Future Ltd. se zabývá výzkumem a vývojem řady unikátních medicinálních, zdravotních a nutričních produktů. Easy Project využívá v komplexní implementaci pro koordinaci a řízení výzkumných a vývojových projektů a při procesu uvádění produktu na trh.

Požadované řešení – potřeba firmy

Zefektivnění procesu uvádění medicinálních produktů na trh. Koordinace projektů a práce odborníků z různých oblastí. 

Standardizace projektů a komunikace uvnitř firmy. Kontrola plnění úkolů, termínů, milníků.

 

Původní stav

Řízení a úkolování pomocí "e-mailu" – všichni řeší všechno. Plánování projektů v Excelu, složité sdílení plánů a jejich aktualizace. 

 

Zavedení Easy Projectu

Easy Project ve Pharma Future využívá cca 10 pracovníků. Největší přínos v oblasti vývoje produktů a jejich uvádění na trh. 

Koordinace projektů, aktualizace plánů, real-time informace pro vedení firmy, podklady pro strategické plánování.

Provoz v cloudu.

 

Nejčastěji využívané funkce

  • Plánování projektů pomocí Ganttova diagramu, milníky
  • Kalkulace projektů z cenové nabídky
  • Závislosti úkolů, podúkoly pro koordinaci projektů
  • Úkolování pracovníků – termíny, priority, zadání
  • Sdílení dokumentů
pharma-future-rizeni-projektu-ve-farmacii
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace