Hlavní informace

Společnost FG Forrest má za 18 let své existence na kontě stovky úspěšně realizovaných projektů v oblasti webdesignu a digitálních médií. Easy Project používá především pro efektivní řízení zdrojů a projektů. Zaměstnanci si pochvalují rovněž plně funkční integraci s původním IS.

Požadavky na softwarové řešení

  • Zavedení aplikace pro komplexní řízení projektů a zdrojů na vlastním serverovém řešení
  • Používání aplikace pro řízení projektů na všech organizačních úrovních společnosti
  • Informační systém pro sledování úkolů a času stráveného na projektech
  • Monitoring projektových financí
  • Reporting výkazů a přehledů o projektech prostřednictvím Gannt diagramů přizpůsobených potřebám top managementu a projektových manažerů
  • Plynulý import projektů a ticketů z aplikace Mantis do nové aplikace se zachováním kontinuity
  • 50 zákazníků z cca 20 firem s přístupem do Easy Projectu

 

Implementace projektového softwaru

Firma FG Forrest zvolila aplikaci Easy Project především kvůli možnostem úprav, otevřenému zdrojovému kódu aplikace a komplexnímu REST API, které umožňuje integraci se stávajícími systémy. Top management společnosti a projektový manažeři byli zvyklí plánovat práci a projekty specifickým způsobem a jedním z požadavků bylo, aby tento způsob zůstal zachován. Proto byly například  moduly pro Gantt diagram a řízení zdrojů přizpůsobeny tak, aby splňovaly tyto specifické požadavky.

Uživatelé jsou ověřování prostřednictvím REST API proti informačnímu systému.

Úkoly, projekty a sledování odracovaného času se synchronizují prostřednictvím REST API v současném IS oběma směry. To v praxi znamená, že oba systémy mají vždy aktuální informace o daném projektu či úkolu a uživatélé tak mohou sledovat úkoly a odpracovaný čas rovněž původním způsobem.

Z původního systému bylo importováno více než 40 000 ticketů včetně jejich kompletní historie.

Uživatelé Help Desku (zákazníci společnosti FG Forrest) se do Easy Projectu přihlašují pomocí LDAP.

Implementace (integrace REST API + úpravy) trvala více než 300 hodin včetně instalace a zprovoznění na serverech v FG Forrest. Design aplikace byl upraven dle požadavků firemního stylu (corporate identity) klienta.

 

Pluginy použité při implementaci

 

Vyjádření zákazníka

„Software Easy Project splnil všechny naše hlavní požadavky. Plánování projektů a souvisejících procesů je nyní uživatelsky přívětivé a kooperace s původními systémy funguje bez problémů. Největší výhodou je pro nás určitě REST API a snadná integrace do IS.“

Petr Foltýn, production manager, FG Forrest

fg-forrest-reseni-pro-efektivni-projektove-rizeni

Obor: vývoj software, komplexní webová a digitální řešení

Zaměstnanci: 50+

Původní aplikace:  Mantis pro sledování ticketů, informační systém pro sledování času & řízení uživatelů & monitoting projektových financí

Implementace: 2012, podpora 2013, 2014

Web: http://www.fg.cz/

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace