firmy

IT & SOFTWARE

Nejsnadnější cesta k vaší agilitě

Foto Industry

VÝROBA

Špičkové vývojové projekty a výrobní procesy

Foto Education

VZDĚLÁVÁNÍ

Vyšší úroveň projektů pro vyšší vzdělání

Foto Public

VEŘEJNÝ SEKTOR

Projekty pro státní a veřejný sektor

Foto Services

SLUŽBY

Projekty pro vaše prvotřídní služby

Uživatelé o projektovém řízení v Easy Projectu

 

V RTL Radio Berlín používáme Easy Project na vytížení zdrojů (Resource management), který je propojen s docházkou. Řídíme s ním všechny IT a software projekty a používáme ho i na Help Desk. Vybrali jsme si ho pro jeho komplexnost – je to skvělé "all-in-one" řešení. 

Easy Project v médiích - Timo Muller
Timo Muller
CIO
RTL Radio Deutschland GmbH

Easy Project používáme na mnoho různých projektů - provozní, finanční, vývoj software a například i BI. Systém je velmi flexibilní - dá se snadno nastavit. Jsme zároveň velmi spokojeni se službami, implementací i podporou. Easy Project dal managementu přehled o projektech, který tady chyběl. Easy Project bychom si vybrali znovu.

Easy Project pro University - Judy Ratliff
Judy Ratliff
Project Manager
University of Tennessee

Konečně pracujeme přehledně a organizovaně. Easy Project nám pomohl s řízením projektů a implementací SCRUMu, který je pro nás nejužitečnější funkcí. 

Easy Project klient - Wilfred IJsveld
Wilfred IJsveld
CEO
Pygmalion

 

Všechny reference

Případové studie implementací Easy Project

 

 

Řízení změn ve výrobním průmyslu - Schneider Electric

 

Schneider Electric

Odvětví: Energie
Pracovníků: přes 144 400
Společnost Schneider Electric je globální specialista na efektivní hospodaření s energiemi působící ve více než 100 zemích, kde poskytuje integrovaná řešení napříč všemi trhy. Skupina investuje do výzkumu a vývoje s cílem udržet inovaci a diferenciaci, a to se silným odhodláním udržitelného rozvoje.

 

Více zde

 

 

Řízení projektového portfolia ve výrobním průmyslu - Bosch Diesel

 

Bosch Diesel

Odvětví: Výroba
Pracovníků: přes 4 400
Bosch Diesel s.r.o v Jihlavě je dceřiná společnost skupiny Bosch, která provozuje závod v hodnotě přes 700 milionů EUR. Z firmy se 160 zaměstnanci v roce 1994 se postupem času stal největší výrobní závod na světě v rámci skupiny Bosch vyrábějící systémy vstřikování nafty Common Rail.

 

Více zde

 

Všechny případové studie

Hlavní informace

Statutární město Chomutov implementovalo Easy Project pro řízení EU projektů a investičních akcí. Cílem bylo získat přehled nad probíhajícími projekty, koordinovat je a monitorovat jejich průběh. 

Požadované řešení na řízení projektů

Získat přehled. Odstranit chaos.

 • Získat přehled nad realizovanými projekty i odpracovanými hodinami
 • Zpřehlednit práci jednotlivých pracovníků i oddělení
 • Přehledně sledovat stav konkrétních úkolů i projektů a vytíženost pracovníků
 • Mít vše týkající se projektů na jednom místě a v jedné aplikaci
 • Zavést jednotný a jednoduchý systém práce

 

Původní stav

Rozdílné způsoby evidence projektů u jednotlivých odborů, rozdílné způsoby administrace každodenních činností, samostatná agenda projektů financovaných z EU. Chybí jednotný postup vedení projektů a srovnatelné informace u jednotlivých projektů.

 

Zavedení Easy Projectu a výhody

Sjednocen a zjednodušen způsob zadávání a evidence informací pro projekty i každodenní agendu. Rozdělení činnosti dle oborů činnosti (samostatné odbory, projekty EU, úkoly pro jednání zastupitelstva apod.).

Vedoucí pracovníci: formulář pro zadávání úkolů na úvodní stránce – rychlé a snadné zadávání úkolů podřízeným. Přehled o všech úkolech, které mají spolupracovníci na starost (nedochází k přetěžování nebo nevytěžování pracovníků). Přehled o činnosti v podřízeném odboru/úřadu, přehled o stavu realizovaných projektů.

Pracovníci: mají přehled, co mají dělat a do kdy má být hotovo, vidí, kdo jim úkol zadal, do jakého projektu patří (čeho se týká), kdo na úkolu spolupracuje.

Projekty řazeny k jednotlivým odborům. Každý odbor si vede i svou vlastní „interní" agendu, dodržují se však stejné postupy, díky tomu jsou zadané údaje jednotné a lze je snadno dohledat.

Řízení projektů financovaných z EU, členěno dle stádií rozpracovanosti:

 • Příprava žádosti
 • Realizace
 • Udržitelnost

Dle každého stádia sledovány potřebné termíny, požadovány jiné údaje k projektům apod. Usnadňuje přípravu žádostí, průběžné výkaznictví (např. odpracovaných hodin) i tvorbu monitorovacích zpráv. Vytvořeny šablony (seznamy úkolů) pro přípravu žádostí (zahrnuje vždy velmi podobné úkoly) a sledování udržitelnosti.

Sdílení termínů důležitých jednání – nastaven sdílený milník pro jednání zastupitelstva nebo rady a dalších podobných významných událostí.

krajsky-urad-obecni-urad-rizeni-projektu

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace