Hlavní informace

5 nejčastějších chyb, které vykolejí vaše projekty

5-nejcastejsich-chyb-ktere-vykoleji-vase-projekty

Žádná firma si nepřeje, aby její projekty sjely mimo plánované tratě. Ohlídat posun organizačních priorit či selhání klienta v otázce dodání klíčové komponenty nelze, ale co lze je podniknout kroky k minimalizaci a předcházení chybám.

Ať už chybu spáchal člen týmu, zákazník nebo dokonce i vy sami, už pouhé vědomí toho, kde se mohou chyby vyskytnout, může pomoci jim předcházet nebo je alespoň minimalizovat. Zde je pět nejčastějších chyb, které mohou ohrozit váš projekt.

 

Nesrozumitelnost v rozsahu projektu

Rozsah projektu je základem všech budoucích rozhodnutí. Bez definice jasného rozsahu nebude časová osa, kterou jste vytvořili v projektovém plánu, platná. Budou chybět úkoly, odhady potřebných zdrojů i trvání jednotlivých činností. V rozpočtu pak budou chybět související náklady. V důsledku toho váš projekt překročí rozpočet a termín dodání bude zpožděn.

 

Easy Project WBS

Easy Project WBS pro řízení rozsahu projektu

 

Nedostatek procesů v oblasti projektového řízení

S každým dodávaným projektem je třeba neustále zdokonalovat procesy projektového řízení ve vaší organizaci. Pokud důležitý proces chybí, může způsobit zmatek mezi členy pracovního týmu a zpoždění v dodávkách produktů. Proces řízení, který zajišťuje správné plánování, organizaci a kontrolu, usnadňuje rozhodovací proces. Nedostatek procesů zvyšuje psychické napětí i pracovní vytížení a spotřebovává čas na udržení projektu v běhu.

 

Easy Project Workflow

Jednoduché pracovní postupy projektu pro organizované procesy

 

Zastaralý stav projektu

Pro firmy je zcela běžné mít více projektů spuštěných současně, často navíc se sdílenými zdroji. Pokud se vám nepodaří předávat si efektivně informace o stavu vašeho projektu, tyto zdroje nemusejí být k dispozici, když je potřebujete. Potřebné zdroje mohou být nasazeny jinde, protože tým pro řízení lidských zdrojů nevěděl o vašich potřebách. Aby se partneři a členové týmu mohli sladit, potřebují znát aktuální stav projektů, aby mohli správně plánovat a rozhodovat.

 

Easy Project Stavy projektů

Stavy projektů v Easy Project

 

Nedostatečná identifikace závislostí úkolů

Existují závislosti na úkolech, které musejí být identifikovány a dokončeny, aby se projekt mohl dále rozvíjet. Pokud se tak neučiní, bude to mít za následek zpoždění, nemusejí být k dispozici potřebné zdroje k dokončení úkolů, a může to navíc přinést i zvýšené náklady. Odtud se vracíme k již zmíněné potřebě mít nastaven jasný rozsah projektu již od jeho zahájení.

 

Easy Project Gantt

Gantt v Easy Project pro jasně identifikované závislosti

 

Nedostatek dostupnosti zdrojů se správnými dovednostmi

Tým pro řízení lidských zdrojů nikdy nebude mít k dispozici příliš mnoho lidí se stejnou kvalifikací. Pokud máte špatně definovaný rozsah, neidentifikované závislosti na úkolech anebo dlouho neaktualizovaný stav projektu či úkolů, nebudete moci získat zdroje se správnou kvalifikací v době, kdy je budete potřebovat. Možná tak budete muset použít nekvalifikovaný zdroj, nebo strpět zpoždění, dokud nebude požadovaný zdroj k dispozici.

 

Easy Project Vytížení zdrojů

Easy Project Vytížení zdrojů pro jasnou identifikaci dovedností

 

Pouze pokud opravdu chcete, aby vaše řízení lidských zdrojů bylo kvalitní, můžete si splnit své cíle v otázce řízení projektů. Je vaší odpovědností vzdělávat firemní personál v požadavcích na efektivní podporu projektového řízení. Chyby se stanou dokonce i při vašem nejlepším úsilí. Je třeba vytrvalosti a konzistence při aplikování osvědčených metod v oblasti projektového řízení, jehož smyslem je naplánovat, zahájit, realizovat a úspěšně dokončit projekty. Mnohým chybám lze předejít a ty, které nelze zcela vyloučit, lze alespoň minimalizovat. Dodržováním osvědčených postupů uvidíte požadované výsledky a s nimi přijde i úspěch.

 

Přečtěte si také "Kanban ano, či ne? Přínosy a náklady pro řízení projektů".

 

Autor: Lukáš Beňa

02.06.17
Další informace

Přesvědčte se sami:

Efektivnější projekty

Snadné ovládání

Rychlejší týmová spolupráce

Vyzkoušejte
TRIAL ZDARMA

žádné platební údaje
bez závazku
bez instalace

Co je vlastně Easy Project?

Easy Project je software pro komplexní řízení projektů s rozšířeními pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. Funguje v cloudu nebo na vašem serveru, to vše s profesionální implementací a osobní podporou.

CIOreview Stamp Easy Redmine Top 20 Open Source Provider

IPMA PMI compatible software Easy Project.png

*SHINE Consulting s.r.o. má akreditován tréninkový program Řízení projektů v praxi
u Společnosti pro projektové řízení dle mezinárodního standardu IPMA
a je rovněž členem programu PMI R.E.P. Registered Education Provider.
**The PMI Registered Education Provider logo je registrovaná značka Project Management Institute, Inc.

iOS ANdroid compatible Easy Redmine

Easy Project používají stovky organizací po celém světě, v Česku třeba tyto:

Reference Easy Project loga klientu 1

Reference Easy Project loga klientu 2

xReference Easy Project loga klientu 2017 compres

Vyzkoušejte Zdarmana 14 dní

.easyproject.cz

všechny funkce, video tutoriály, znalosti