Hlavní informace

Rozšiřující řešení pro finance projektů od nabídky až po výsledovku. U všech projektů ihned vidíte aktuální příjmy, náklady a zisk. Mzdové náklady se počítají z reálně odpracovaného času na projektech. Management má k dispozici finanční výsledky portfolia projektů a plán cash-flow. Cenové kalkulace projektů se tvoří snadno dle šablon. Projekty jsou ziskovější díky řízení financí a snadné kontrole.

Rozpočty projektů a cash-flow

Slouží pro řízení financí projektů za účelem zvyšování jejich ziskovosti. U každého projektu monitorujete příjmy, náklady, mzdové náklady a výsledný zisk. Realitu máte v kontextu původního plánu. Nad všemi projekty vidíte výkaz zisků a ztrát a budoucí cash-flow, které vychází z plánovaných příjmů a nákladů vašich projektů.

Klíčové funkce:

 • plánovaný rozpočet projektu versus realita

 • monitoring nákladů, mzdových nákladů příjmů a výsledného zisku + nově cestovní náklady a kniha jízd

 • mzdové náklady se počítají z odpracovaného času násobeného hodinovými sazbami

 • definice hodinových sazeb dle rolí, aktivity či konkrétních členů projektového týmu

 • externí a interní hodinové sazby

 • externí sazby slouží pro fakturační výkazy, interní pro mzdové výkazy

 • finanční výkazy nad celým projektovým portfoliem

 • budoucí cash-flow dle plánovaných výnosů a nákladů.

Ukázky projektových rozpočtů


Kalkulace projektů a cenové nabídky

Nástroj pro rychlý a přesný výpočet ceny projektu a vytvoření cenové nabídky pro vaše klienty. Cenu projektu počítá z úkolů, odhadovaného času pro realizaci a hodinových sazeb. Dále může přidat uživatelsky definované položky a popis cenové kalkulace. Vše pak vyexportovat s vaším logem do PDF.

Cenové kalkulace projektů – klíčové funkce:

 • cenová kalkulace projektu dle úkolů, času na realizaci a hodinových sazeb

 • uživatelsky definované položky kalkulace jako materiál atd.

 • slevy na položku i celou kalkulaci

 • export kalkulace do PDF jako cenové nabídky

 • přenos ceny z kalkulace do plánovaných příjmů v rozpočtu projektu   

Ukázky projektových kalkulací


Mzdové a fakturační výkazy

Jedná se o výkazy odpracovaného času na projektech vynásobené příslušnou hodinovou sazbou. Výsledkem jsou mzdové výkazy (hodiny jsou násobeny interní sazbou) dle pracovníků a fakturační výkazy (hodiny násobeny externí sazbou) dle projektů. Samozřejmě v libovolném časovém období.

Klíčové funkce:

 • výkazy odpracovaného času násobené hodinovými sazbami

 • mzdové výkazy dle pracovníků

 • fakturační výkazy dle projektů

 • libovolné filtry nad časovými výkazy

 • export výkazů do PDF

Náhledy finanční výkazů projektů:


Integrace řízení projektů na účetnictví a ERP

Easy Project lze snadno integrovat do vaší současné IT infrastruktury díky webové službě, propracovanému REST API. Snadno tak propojíte řízení projektů s ERP či účetním softwarem.

 

Současné REST API obsahuje metody pro práci s projekty, rozpočty, financemi, úkoly, uživateli, rolemi, právy, snadno lze doplnit další metody.

Easy Project lze snadno napojit na Active Directory nebo LDAP služby pro autentizaci uživatelů, případně na platební brány či jiné ERP systémy.


Mzdy a odměny

Správce finančních transakcí mezi firmou a zaměstnanci. Každý uživatel systému má virutální účet, kde vidí stav svých financí vůči firmě. Každý nárok nebo výplata jsou evidovány jako transakce. Majitelé či manažeři mají k dispozici historii všech transakcí, uživatelé svých osobních. Šablony transakcí se využívají pro automatické zapisování opakovaných transakcí – měsíční nároky na odměnu, měsíční výplaty. Všechny hotovostní transakce jsou zaznamenány v kase.

Klíčové funkce:

 • virtuální účet pro každého uživatele systému

 • aktuální stav financí

 • zaznamenávání transakcí mezi firmou a uživateli

 • šablony transakcí pro nároky, výplaty

 • hotovostní transakce zaznamenány v kase

Ukázky


Další informace

Přesvědčte se sami:

Efektivnější projekty

Snadné ovládání


Rychlejší týmová spolupráce

Vyzkoušejte
TRIAL ZDARMA

žádné platební údaje
bez závazku
bez instalace

Co je vlastně Easy Project?

Easy Project je software pro komplexní řízení projektů s rozšířeními pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. Funguje v cloudu nebo na vašem serveru, to vše s profesionální implementací a osobní podporou.

CIOreview Stamp Easy Redmine Top 20 Open Source Provider

IPMA PMI compatible software Easy Project.png

*SHINE Consulting s.r.o. má akreditován tréninkový program Řízení projektů v praxi
u Společnosti pro projektové řízení dle mezinárodního standardu IPMA
a je rovněž členem programu PMI R.E.P. Registered Education Provider.
**The PMI Registered Education Provider logo je registrovaná značka Project Management Institute, Inc.

iOS ANdroid compatible Easy Redmine

Easy Project používají stovky organizací po celém světě, v Česku třeba tyto:

Reference Easy Project loga klientu 1

Reference Easy Project loga klientu 2

xReference Easy Project loga klientu 2017 compres

Vyzkoušejte Zdarmana 14 dní

.easyproject.cz

všechny funkce, video tutoriály, znalosti