Hlavní informace

Základní řešení, které práci ve firmě zorganizuje do projektů a úkolů. Každý pracovník ví, kdy má na čem pracovat, jaké jsou termíny a priority. Pracovníci vykazují odpracovaný čas na úkolech. Manažeři vědí, jaký je stav zakázek, jejich aktuální pracnost a další kroky. Nové projekty zakládají ze šablon a plánují v Ganttu. Majitelé mají zorganizovanou firmu, která šlape jako hodinky.

Úkoly a projekty

Úkol je základní jednotkou systému, kterou si uživatelé mezi sebou předávají. Cílem je mít úkoly hotové včas a dle zadání. Úkoly jsou zorganizovány v projektech. Projekty se mohou větvit do podprojeků a milníků. Easy Project hlídá termíny, na nic nezapomíná a neustále vše připomíná – to je základ softwaru pro řízení projektů.

Klíčové funkce:

 • neomezený počet projektů a úkolů

 • projekty / podprojekty /..../ milníky

 • projektové týmy s rolemi

 • uživatelsky nastavitelné vlastnosti projektů

 • role a workflow pro práci s úkoly dle rolí

 • úkoly k projektům

 • e-mailové upozornění o úkolech

 • aktualizace úkolů přes e-mail a nový úkol z e-mailu

 • typy úkolů / kategorie / priority / stavy a uživatelsky nastavitelná pole

Galerie:


Osobní nástěnky pro organizaci práce

Každý uživatel systému má osobní nástěnku, kde přehledně vidí vše, co potřebuje. Úkoly, na kterých má pracovat, kalendář na vykazování odpracovaného času, dokumenty a další. Osobní nástěnky lze snadno upravovat a jsou připraveny jejich šablony pro typové role ve firmě.

Klíčové funkce:

 • výpisy úkolů – moje úkoly / které jsem zadal / kde spolupracuji / dle projektů

 • výpisy projektů – moje projekty / a další

 • vykazování odpracovaného času

 • dokumenty

Galerie


Nástěnka projektu

Každý projekt má nastavitelnou nástěnku, která se přizpůsobí každému manažerovi. Projektové nástěnky shrnují základní informace o projektu a jeho průběhu přehledně na jednom místě pro všechny členy týmu.

Klíčové funkce:

 • základní infomace o projektu

 • výpisy úkolů projektu – dle uživatelů / milníku / stavu / termínu

 • projektový tým s rolemi

 • aktivita na projektu

 • dokumenty a novinky

Galerie:


Gantt pro plánování projektů

Gantt vizualizuje úkoly projektu v čase a umožňuje snadné plánování projektu. Pomocí drag&drop přesouvání úkolů na časové ose naplánujete jakýkoliv projekt. S vazbami, podúkoly a milníky, nebo úplně jednoduchý.

Klíčové funkce:

 • vizualizace úkolů projektu v čase – Gantt nad úkoly

 • plánování úkolů v čase – drag & drop

 • vazby mezi úkoly a podúkoly

 • zakládání úkolů z Ganttu

 • vizualizace projektů v čase – Gantt nad projekty

 • plánování projektů v čase – drag & drop

 • export Ganttu do PDF

Galerie


Synchronizace kalendářů a kontaktů

Jednoduše synchronizujte své kalendáře a kontakty v Easy Project s libovolnou službou kompatibilní s CalDAV či CardDAV, jako je například OutlookMozilla, Apple iOSAndroid OS! Šetřete čas díky obousměrné synchronizaci dat v reálném čase.

Klíčové funkce:

 • Všechny schůzky jsou synchronizovány na všech platformách
 • Vaše kontakty máte vždy při sobě
 • Dvousměrná synchronizace
 • Podpora CalDAV/CardDAV
 • Kompatibilní s aplikacemi Outlook, Mozilla, Apple iOS, Android OS a dalšími

Galerie


Řízení projektů v mobilu

Easy Project má mobilní aplikace pro Android i Iphone. Vaše projekty tak máte pod kontrolou kdykoliv a odkudkoliv. Pracovníci mohou přes mobil dostávat úkoly do terénu a zaznamenávat odpracovaný čas.

 • výpis úkolů
 • nový úkol
 • aktualizace úkolu
 • zápis odpracovaného času 
 • výpis projektů
 • úkoly kolegů

Řízení projektů v mobilu


Dokumenty projektů

K projektům i úkolům lze přiřazovat dokumenty. Dokumenty lze členit do kategorií a podle kategorií nastavit přístupová práva pro role. Dokumenty ze všech úkolů jsou k dispozici ve složce „přílohy“. Dokumenty se verzují a lze v nich samozřejmě vyhledávat.

Klíčové funkce:

 • kategorie dokumentů

 • přístupová práva dle kategorií

 • verzování dokumentů

 • dokumenty ze všech úkolů ve složce „přílohy“

 • vyhledávání v dokumentech

Galerie


Odpracovaný čas na projektech, úkolech a dle uživatelů

Uživatelé mají několik cest, jak vykazovat odpracovaný čas na projektech – z osobní nástěnky, při aktualizaci úkolu nebo automaticky stopkami pro měření času. Znalost pracnosti projektů a úkolů je klíčem k řízení jejich ziskovosti.

Klíčové funkce:

 • odpracovaný čas dle projektů / úkolů / milníků / uživatelů / aktivit

 • výkazy času za libovolné období

 • snadné zadávání odpracovaného času

 • stopky pro automatické měření času na úkolech

 • zápis odpracovaného času při aktualizaci úkolu / z osobní nástěnky / na projekt

Galerie


Šablony projektů

Celý projekt (s milníky, úkoly, týmem, dokumenty) můžete snadno uložit jako šablonu. A z této šablony v budoucnu založit nový projekt. Šablony ušetří desítky hodin práce při zahajování projektů. Po každém projektu můžete šablonu o kousek vylepšit a tak ladit vaše procesy.

Klíčové funkce:

 • neomezený počet šablon

 • do šablony se ukládá vše – tým, úkoly, milníky, dokumenty

 • nový projekt ze šablony na 2 kliky

 • posun termínů při zakládání ze šablony

Galerie


Rychlý plánovač projektů

Slouží pro rychlé naplánování projektů, pro které nejdou využít šablony. Přehledně vytvoříte všechny úkoly projektu (work brake-down structure), které následně v Ganttu naplánujete v čase a pak přiřadíte lidem.

Klíčové funkce:

 • přehledná tabulka pro vytvoření úkolů

 • definice polí tabulky na úrovni projektu

Galerie


Rychlý úkolovník

Nástroj pro rychlé zaznamenávání osobních úkolů. Ať jste v systému kdekoliv, snadno si vytvoříte nový úkol – poznámku. Ten pak můžete kdykoliv pomocí drag&drop přiřadit k projektu nebo zadat kolegovi či sobě k realizaci.

Klíčové funkce:

 • přístupný odkudkoliv přes servisní lištu

 • drag & drop přiřazování k projektu, uživateli

Galerie


Rychlé zprávy v týmu

Slouží pro rychlou komunikaci mezi uživateli systému. Vyhledáte kolegu dle jména a napíšete mu zprávu. Ta se mu ihned zobrazí v jeho Easy Projectu na pravé servisní liště.

Klíčové vlastnosti:

 • Snadný přístup - z pravé části servisního panelu

 • Oznámení - získejte vizuální nebo zvukové upozornění, když vám někdo posílá zprávu

 • Historie - komunikace je automaticky uložena a snadno dostupná

 • Vyhledatelnost - rychlá dostupnost uživatele díky našeptávači

 • Dostupnost - pro Redmine i Easy Redmine

Galerie


Tiskové výstupy

Všechny data ze systému snadno vyexportujete do PDF s vaším logem a ve vašich firemních barvách. Úkoly, projekty, Gantt, cokoliv.

Klíčové funkce:

 • PDF exporty ve firemních barvách a s logem

Galerie


Statistiky úkolů

Úkoly po termínu, úkoly, kde je překročen odhadnutý čas pro realizaci, nebo úkoly dle uživatelů zobrazíte na pár kliknutí. Celou firmu a projekty tak máte jako na dlani. To se to pak řídí!

Klíčové funkce:

 • uživatelsky definovatelné výpisy úkolů

 • grafy dle výpisů – koláčový, sloupcový graf

 • úkoly dle lidí

 • statistiky aktivity

Galerie


Grafy a reporty

Jakýkoliv výpis úkolů snadno zobrazíte i v grafu. Například počty úkolů v jednotlivých projektech, odpracovaný čas na projektech, úkoly dle lidí. Grafy a reporty jsou plně uživatelsky definovatelné.

Klíčové funkce:

 • uživatelsky nastavitelné grafy   

Galerie


Další informace

Přesvědčte se sami:

Efektivnější projekty

Snadné ovládání

Rychlejší týmová spolupráce

Vyzkoušejte
TRIAL ZDARMA

žádné platební údaje
bez závazku
bez instalace

Co je vlastně Easy Project?

Easy Project je software pro komplexní řízení projektů s rozšířeními pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. Funguje v cloudu nebo na vašem serveru, to vše s profesionální implementací a osobní podporou.

CIOreview Stamp Easy Redmine Top 20 Open Source Provider

IPMA PMI compatible software Easy Project.png

*SHINE Consulting s.r.o. má akreditován tréninkový program Řízení projektů v praxi
u Společnosti pro projektové řízení dle mezinárodního standardu IPMA
a je rovněž členem programu PMI R.E.P. Registered Education Provider.
**The PMI Registered Education Provider logo je registrovaná značka Project Management Institute, Inc.

iOS ANdroid compatible Easy Redmine

Easy Project používají stovky organizací po celém světě, v Česku třeba tyto:

Reference Easy Project loga klientu 1

Reference Easy Project loga klientu 2

xReference Easy Project loga klientu 2017 compres

Vyzkoušejte Zdarmana 14 dní

.easyproject.cz

všechny funkce, video tutoriály, znalosti