Hlavní informace

Software pro řízení projektů a firmy

Easy Project je software pro komplexní řízení projektů s rozšířeními pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. Funguje v cloudu nebo na vašem serveru, to vše s profesionální implementací a osobní podporou.

Číst dál...


Vytížení pracovníků

Vytížení pracovníků

Přehledný nástroj pro plánování práce na projektech dle reálných časových kapacit pracovníků. Manažeři ihned vidí vytížení pracovníků a práci přiřazují, plánují v čase dle tohoto vytížení a kompetencí.

Klíčové funkce:

 • zobrazení úkolů v čase včetně vytížení pracovníků

 • denní / týdenní / měsíční zobrazení volných kapacit pracovníků

 • změna, přiřazování úkolů pomocí drag & drop

 • propojení s docházkou pracovníků – plánované dovolené jsou zohledněny v kapacitách pracovníků

 • propojení s kalendářem schůzek – plánované schůzky jsou zohledněny v kapacitách pracovníků

 • kompetenční plánování po typech úkolů nebo týmech

Ukázky vytížení zdrojů

Číst dál...


Vytížení zdrojů - statistiky a reporty

Vytížení zdrojů - statistiky a reporty

Vizuální přehledy o vytížení všech pracovníků/zdrojů a to v přehledných statistikách a reportech zobrazených na jedné stránce. Jeden pohled a okamžitě víte, jak efektivně vaše firma/projektový tým funguje.

Klíčové funkce:

 • snadno přizpůsobitelné / modifikovatelné

 • grafy využití skupin uživatelů

 • grafy pro celkové alokace zdrojů

 • několik typů interaktivní vizualizace (grafy, tabulky, budíky, pipeline, ...)

Ukázky rozšíření "Vytížení zdrojů - statistiky a reporty"

Číst dál...


Synchronizace kalendářů a kontaktů

Synchronizace kalendářů a kontaktů

Jednoduše synchronizujte svá data v Easy Project s aplikací Outlook nebo jinou službou podporující CalDAV či CardDAV, jako je například Mozilla, Apple iOSAndroid OS, s pomocí našeho nového integračního pluginu! Šetřete čas díky synchronizaci kalendářů, kontaktů, úkolů, CRM a dalších dat v reálném čase.

Klíčové funkce:

 • Podporuje synchronizaci schůzek, úkolů, milníků, kontaktů, CRM a jiné

 • Dvousměrná synchronizace

 • Podpora SSL/TLS

 • Snadná konfigurace pro aplikaci Microsoft Outlook

 • Synchronizujte a organizujte vizualizaci více kalendářů

 • Podpora CalDAV/CardDAV

Galerie

Číst dál...


Úkoly a projekty

Úkoly a projekty

Úkol je základní jednotkou systému, kterou si uživatelé mezi sebou předávají. Cílem je mít úkoly hotové včas a dle zadání. Úkoly jsou zorganizovány v projektech. Projekty se mohou větvit do podprojeků a milníků. Easy Project hlídá termíny, na nic nezapomíná a neustále vše připomíná – to je základ softwaru pro řízení projektů.

Klíčové funkce:

 • neomezený počet projektů a úkolů

 • projekty / podprojekty /..../ milníky

 • projektové týmy s rolemi

 • uživatelsky nastavitelné vlastnosti projektů

 • role a workflow pro práci s úkoly dle rolí

 • úkoly k projektům

 • e-mailové upozornění o úkolech

 • aktualizace úkolů přes e-mail a nový úkol z e-mailu

 • typy úkolů / kategorie / priority / stavy a uživatelsky nastavitelná pole

Galerie:

Číst dál...


Agilní řízení projektů pro SCRUM, KANBAN

Agilní řízení projektů pro SCRUM, KANBAN

Agile Board je rozšíření pro Easy Project umožňující agilní vývoj v souladu s metodikou Scrum a Kanban. Libovolné úkoly můžete přesunout z projektového backlogu do sprintu a dle potřeby je nechat automaticky měnit svůj stav i řešitele podle toho, v jaké fázi řešení se právě nacházejí. Účelem tohoto rozšíření je pomoci s implementací agilní metodiky ve vaší společnosti.

Klíčové funkce:

 • dvě metody: SCRUM a KANBAN
 • projektový backlog obsahuje všechny úkoly, které ještě nejsou ve sprintech
 • drag & drop zařazení úkolu do sprint backlogu
 • úkoly ve sprintech rozdělené dle kritérií – swimlanes
 • neomezené množství sprintů
 • filtrování nad úkoly podle všech vlastností + vyhledávání
 • snadné nastavení sloupců nástěnky na úrovni projektu
 • drag & drop přiřazování lidí k úkolům

Ukázky agilního řízení projektů

Číst dál...


Docházka pracovníků

Docházka pracovníků

Pracovníci vykazují a plánují svoji docházku v přehledném kalendáři. Manažeři mají přehledy a plán docházky a podrobné statistiky za všechny uživatele. Plánovaná docházka je zohledněna ve vytížení pracovníků.

Klíčové funkce:

 • denní vykazování docházky přes kalendář (kancelář, nemoc, dovolená, home-office)

 • plánování docházky do budoucna

 • schvalování dovolených managementem

 • zobrazení docházky pracovníků v seznamu, kalendáři nebo statistickém přehledu

 • automatické zapisování docházky při zapnutí Easy Projectu z kanceláře

 • propojení s řízením zdrojů – plánovaná docházka je zohledněna při plánování práce

Ukázky řízení docházky

Číst dál...


Rozpočty projektů a cash-flow

Rozpočty projektů a cash-flow

Slouží pro řízení financí projektů za účelem zvyšování jejich ziskovosti. U každého projektu monitorujete příjmy, náklady, mzdové náklady a výsledný zisk. Realitu máte v kontextu původního plánu. Nad všemi projekty vidíte výkaz zisků a ztrát a budoucí cash-flow, které vychází z plánovaných příjmů a nákladů vašich projektů.

Klíčové funkce:

 • plánovaný rozpočet projektu versus realita

 • monitoring nákladů, mzdových nákladů příjmů a výsledného zisku + nově cestovní náklady a kniha jízd

 • mzdové náklady se počítají z odpracovaného času násobeného hodinovými sazbami

 • definice hodinových sazeb dle rolí, aktivity či konkrétních členů projektového týmu

 • externí a interní hodinové sazby

 • externí sazby slouží pro fakturační výkazy, interní pro mzdové výkazy

 • finanční výkazy nad celým projektovým portfoliem

 • budoucí cash-flow dle plánovaných výnosů a nákladů.

Ukázky projektových rozpočtů

Číst dál...


Help Desk – řízení podpory

Help Desk – řízení podpory

Zlepšíte zákaznický servis a zvýšíte jeho ziskovost díky komplexnímu řízení projektů podpory. Požadavky se zakládají do příslušných projektů z doručených e-mailů nebo je zákazníci zadávají v jednoduchém uživatelském rozhraní. K tomu funguje definice úrovní servisu, automatické nastavení termínů, reporty poskytnutých služeb a přenos nevyčerpaných předplacených hodin.

Klíčové funkce:

 • požadavky z e-mailu nebo přes jednoduché uživatelské rozhraní

 • třídení požadavků do projektů podpory – dle zákazníků / produktů či jinak

 • automatická e-mailová komunikace při řešení požadavků

 • definice úrovní servisu (SLA) – předplacené hodiny, reakční doby atd.

 • reporty a statistiky plnění servisních požadavků

 • fakturační výkazy za servis

Ukázky Help Desku

Číst dál...


Osobní nástěnky pro organizaci práce

Osobní nástěnky pro organizaci práce

Každý uživatel systému má osobní nástěnku, kde přehledně vidí vše, co potřebuje. Úkoly, na kterých má pracovat, kalendář na vykazování odpracovaného času, dokumenty a další. Osobní nástěnky lze snadno upravovat a jsou připraveny jejich šablony pro typové role ve firmě.

Klíčové funkce:

 • výpisy úkolů – moje úkoly / které jsem zadal / kde spolupracuji / dle projektů

 • výpisy projektů – moje projekty / a další

 • vykazování odpracovaného času

 • dokumenty

Galerie

Číst dál...


Další informace

Přesvědčte se sami:

Efektivnější projekty

Snadné ovládání

Rychlejší týmová spolupráce

Vyzkoušejte
TRIAL ZDARMA

žádné platební údaje
bez závazku
bez instalace

Co je vlastně Easy Project?

Easy Project je software pro komplexní řízení projektů s rozšířeními pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. Funguje v cloudu nebo na vašem serveru, to vše s profesionální implementací a osobní podporou.

CIOreview Stamp Easy Redmine Top 20 Open Source Provider

IPMA PMI compatible software Easy Project.png

*SHINE Consulting s.r.o. má akreditován tréninkový program Řízení projektů v praxi
u Společnosti pro projektové řízení dle mezinárodního standardu IPMA
a je rovněž členem programu PMI R.E.P. Registered Education Provider.
**The PMI Registered Education Provider logo je registrovaná značka Project Management Institute, Inc.

iOS ANdroid compatible Easy Redmine

Easy Project používají stovky organizací po celém světě, v Česku třeba tyto:

Reference Easy Project loga klientu 1

Reference Easy Project loga klientu 2

xReference Easy Project loga klientu 2017 compres

Vyzkoušejte Zdarmana 14 dní

.easyproject.cz

všechny funkce, video tutoriály, znalosti