Hlavní informace

Software pro řízení projektů a firmy

Easy Project je software pro komplexní řízení projektů s rozšířeními pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. Funguje v cloudu nebo na vašem serveru, to vše s profesionální implementací a osobní podporou.

Číst dál...


Vytížení pracovníků

Vytížení pracovníků

Přehledný nástroj pro plánování práce na projektech dle reálných časových kapacit pracovníků. Manažeři ihned vidí vytížení pracovníků a práci přiřazují, plánují v čase dle tohoto vytížení a kompetencí.

Klíčové funkce:

 • zobrazení úkolů v čase včetně vytížení pracovníků

 • denní / týdenní / měsíční zobrazení volných kapacit pracovníků

 • změna, přiřazování úkolů pomocí drag & drop

 • propojení s docházkou pracovníků – plánované dovolené jsou zohledněny v kapacitách pracovníků

 • propojení s kalendářem schůzek – plánované schůzky jsou zohledněny v kapacitách pracovníků

 • kompetenční plánování po typech úkolů nebo týmech

Ukázky vytížení zdrojů

Číst dál...


Vytížení zdrojů - statistiky a reporty

Vytížení zdrojů - statistiky a reporty

Vizuální přehledy o vytížení všech pracovníků/zdrojů a to v přehledných statistikách a reportech zobrazených na jedné stránce. Jeden pohled a okamžitě víte, jak efektivně vaše firma/projektový tým funguje.

Klíčové funkce:

 • snadno přizpůsobitelné / modifikovatelné

 • grafy využití skupin uživatelů

 • grafy pro celkové alokace zdrojů

 • několik typů interaktivní vizualizace (grafy, tabulky, budíky, pipeline, ...)

Ukázky rozšíření "Vytížení zdrojů - statistiky a reporty"

Číst dál...


Outlook plugin

Outlook plugin

Synchronizujte svá data v Easy Project s aplikací Microsoft Outlook - rychle a snadno. Šetřete čas díky obousměrné synchronizaci kalendářů, kontaktů, úkolů, CRM případů a dalších dat v reálném čase.

Klíčové funkce:

 • Podporuje synchronizaci schůzek, úkolů, milníků, kontaktů a CRM případů
 • Podpora SSL/TLS
 • Snadná konfigurace pro aplikaci Microsoft Outlook
 • Synchronizujte a organizujte vizualizaci více kalendářů
 • Podpora CalDAV/CardDAV

Galerie

Číst dál...


Agilní řízení projektů pro SCRUM, KANBAN

Agilní řízení projektů pro SCRUM, KANBAN

Agile Board je rozšíření pro Easy Project umožňující agilní vývoj v souladu s metodikou Scrum a Kanban. Libovolné úkoly můžete přesunout z projektového backlogu do sprintu a dle potřeby je nechat automaticky měnit svůj stav i řešitele podle toho, v jaké fázi řešení se právě nacházejí. Účelem tohoto rozšíření je pomoci s implementací agilní metodiky ve vaší společnosti.

Klíčové funkce:

 • dvě metody: SCRUM a KANBAN
 • projektový backlog obsahuje všechny úkoly, které ještě nejsou ve sprintech
 • drag & drop zařazení úkolu do sprint backlogu
 • úkoly ve sprintech rozdělené dle kritérií – swimlanes
 • neomezené množství sprintů
 • filtrování nad úkoly podle všech vlastností + vyhledávání
 • snadné nastavení sloupců nástěnky na úrovni projektu
 • drag & drop přiřazování lidí k úkolům

Ukázky agilního řízení projektů

Číst dál...


Docházka pracovníků

Docházka pracovníků

Pracovníci vykazují a plánují svoji docházku v přehledném kalendáři. Manažeři mají přehledy a plán docházky a podrobné statistiky za všechny uživatele. Plánovaná docházka je zohledněna ve vytížení pracovníků.

Klíčové funkce:

 • denní vykazování docházky přes kalendář (kancelář, nemoc, dovolená, home-office)

 • plánování docházky do budoucna

 • schvalování dovolených managementem

 • zobrazení docházky pracovníků v seznamu, kalendáři nebo statistickém přehledu

 • automatické zapisování docházky při zapnutí Easy Projectu z kanceláře

 • propojení s řízením zdrojů – plánovaná docházka je zohledněna při plánování práce

Ukázky řízení docházky

Číst dál...


Rozpočty projektů a cash-flow

Rozpočty projektů a cash-flow

Slouží pro řízení financí projektů za účelem zvyšování jejich ziskovosti. U každého projektu monitorujete příjmy, náklady, mzdové náklady a výsledný zisk. Realitu máte v kontextu původního plánu. Nad všemi projekty vidíte výkaz zisků a ztrát a budoucí cash-flow, které vychází z plánovaných příjmů a nákladů vašich projektů.

Klíčové funkce:

 • plánovaný rozpočet projektu versus realita

 • monitoring nákladů, mzdových nákladů příjmů a výsledného zisku + nově cestovní náklady a kniha jízd

 • mzdové náklady se počítají z odpracovaného času násobeného hodinovými sazbami

 • definice hodinových sazeb dle rolí, aktivity či konkrétních členů projektového týmu

 • externí a interní hodinové sazby

 • externí sazby slouží pro fakturační výkazy, interní pro mzdové výkazy

 • finanční výkazy nad celým projektovým portfoliem

 • budoucí cash-flow dle plánovaných výnosů a nákladů.

Ukázky projektových rozpočtů

Číst dál...


Help Desk – řízení podpory

Help Desk – řízení podpory

Zlepšíte zákaznický servis a zvýšíte jeho ziskovost díky komplexnímu řízení projektů podpory. Požadavky se zakládají do příslušných projektů z doručených e-mailů nebo je zákazníci zadávají v jednoduchém uživatelském rozhraní. K tomu funguje definice úrovní servisu, automatické nastavení termínů, reporty poskytnutých služeb a přenos nevyčerpaných předplacených hodin.

Klíčové funkce:

 • požadavky z e-mailu nebo přes jednoduché uživatelské rozhraní

 • třídení požadavků do projektů podpory – dle zákazníků / produktů či jinak

 • automatická e-mailová komunikace při řešení požadavků

 • definice úrovní servisu (SLA) – předplacené hodiny, reakční doby atd.

 • reporty a statistiky plnění servisních požadavků

 • fakturační výkazy za servis

Ukázky Help Desku

Číst dál...


Kalkulace projektů a cenové nabídky

Kalkulace projektů a cenové nabídky

Nástroj pro rychlý a přesný výpočet ceny projektu a vytvoření cenové nabídky pro vaše klienty. Cenu projektu počítá z úkolů, odhadovaného času pro realizaci a hodinových sazeb. Dále může přidat uživatelsky definované položky a popis cenové kalkulace. Vše pak vyexportovat s vaším logem do PDF.

Cenové kalkulace projektů – klíčové funkce:

 • cenová kalkulace projektu dle úkolů, času na realizaci a hodinových sazeb

 • uživatelsky definované položky kalkulace jako materiál atd.

 • slevy na položku i celou kalkulaci

 • export kalkulace do PDF jako cenové nabídky

 • přenos ceny z kalkulace do plánovaných příjmů v rozpočtu projektu   

Ukázky projektových kalkulací

Číst dál...


CRM – řízení obchodu

CRM – řízení obchodu

Zefektivníte obchodní proces, a tím získáte více zakázek. Obchod a realizační projekty máte v jednom systému. Obchodníci přehledně vidí své obchodní případy a pracují s nimi. K dispozici jsou statistiky obchodu dle stavu obchodních případů.

Klíčové funkce:

 • řízení obchodních případů

 • stavy obchodních případů

 • statistiky dle produktů či obchodníků

 • zakládání obchodních případů z e-mailu, webu či e-shopu

Ukázky řízení obchodu

Číst dál...


Další informace

Přesvědčte se sami:

Efektivnější projekty

Snadné ovládání

Rychlejší týmová spolupráce

Vyzkoušejte
TRIAL ZDARMA

žádné platební údaje
bez závazku
bez instalace

Co je vlastně Easy Project?

Easy Project je software pro komplexní řízení projektů s rozšířeními pro řízení zdrojů, financí a zákazníků. Funguje v cloudu nebo na vašem serveru, to vše s profesionální implementací a osobní podporou.

CIOreview Stamp Easy Redmine Top 20 Open Source Provider

IPMA PMI compatible software Easy Project.png

*SHINE Consulting s.r.o. má akreditován tréninkový program Řízení projektů v praxi
u Společnosti pro projektové řízení dle mezinárodního standardu IPMA
a je rovněž členem programu PMI R.E.P. Registered Education Provider.
**The PMI Registered Education Provider logo je registrovaná značka Project Management Institute, Inc.

iOS ANdroid compatible Easy Redmine

Easy Project používají stovky organizací po celém světě, v Česku třeba tyto:

Reference Easy Project loga klientu 1

Reference Easy Project loga klientu 2

xReference Easy Project loga klientu 2017 compres

Vyzkoušejte Zdarmana 14 dní

.easyproject.cz

všechny funkce, video tutoriály, znalosti