Hlavní informace

Roman má dlouhodobé zkušenosti v konzultacích a projektovém řízení v mezinárodním prostředí. Působil v akademické sféře na Akademii věd, kde spolupracoval a řídil projekty společně s vědci z celého světa. Poté v komerční sféře v nadnárodních bankách a pojišťovnách.

Roman má magisterský titul v oblasti Informačních technologií a managementu.

Roman Kytka - Easy Software
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace