Hlavní informace

Miroslav je frontend programátor. Vystudoval Fakultu dopravní na ČVUT. Praxi ve vývoji webů sbíral během studia tvořením vlastních projektů a také diplomovou prací. Mezi jeho koníčky patří jak programování webů, tak například také cestování či sportovní střelba.

Ing. Miroslav Krnáč
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace