Hlavní informace

Gabriela pracuje jako finanční specialista. Je odpovědná za fakturaci, platby, kontrolu, reportování a schvalovací proces. Je držitelem magisterského titulu v oboru ekonomie a managementu a má bohaté zkušenosti z několika bank. Hovoří česky a anglicky. Gabriela se snadno přizpůsobuje změnám a vyniká v komunikaci. Je certifikována Českou národní bankou v oblasti pojišťovnictví a kapitálového trhu.

Ing. Gabriela Jannová
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace