Hlavní informace

Dagmar získala rozsáhlé zkušenosti s řízením projektů ve finančních institucích. Během doktorského studia se stala expertem v oblasti analýzy a syntézy dat. Nyní se specializuje na řešení pro IT společnosti a výzkumné instituce. Ráda studuje specifické požadavky a navrhuje efektivní řešení pro klienty.

Hovoří: EN, ESP, CZ

Expert na obory: bankovnictví, neziskové organizace, služby (obchod)

Export na pluginy: Gantt, WBS, Řízení zdrojů, Finance, CRM, Scrum

Easy Project - Dagmar Kušnírová
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace