Hlavní informace

Jan Řeřicha vede implementační tým nastavující Easy Project po celém světě a koordinuje portfolio implementačních projektů, včetně implementací probíhajících přes partnery. Implementoval Easy Project téměř ve stovce firem a mohl tak obdivovat pestré přístupy k projektovém řízení i vedení týmů.
Specializuje se na výrobní společnosti a vizualizaci dat, zejména ukazatele výkonnosti. Miluje managerské dashboardy s grafy a budíky!

Easy Project - Jan Řeřicha
Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace