Hlavní informace

Business Intelligence pro snadnou správu projektů - webinář

Funkce Easy Project BI (Business Intelligence) poskytuje důležité obchodní informace, které byste se nikde jinde nezískali. Podívejte se na náš záznam webináře (níže) a zjistěte, co můžete vy a vaše firma získat z použití tohoto úžasného nástroje.

Business Intelligence pro snadnou správu projektů - webinář

Přehrát záznam webináře

Business Intelligence jsme vytunili k dokonalosti. Analyzujte své náklady, příjmy, výdaje na reklamy, údaje o prodeji a další, abyste získali reálný vhled do svých obchodních aktivit. To vše díky vizuálním panelům s globálními filtry a vícerozměrnými pohledy. Díky modulům trendů můžete navíc snadno porovnat své současné obchodní údaje s jinými časovými obdobími (minulý rok nebo předchozí období).

Co je Business Intelligence

Pod označením „Business Intelligence“ (BI) si lze představit prakticky jakýkoli nástroj, který dokáže transformovat stávající data do praktických znalostí (inteligence) souvisejících s obchodem. Nebo dokonce jen výsledek takového procesu - samotnou znalost.

Dobrá strategická a taktická obchodní rozhodnutí organizace by přirozeně měla být těmito znalostmi vždy podložena. Předtím je však třeba najít všechny informace mající nějakou obchodní hodnotu.

A právě proto jsme do Easy Project přidali funkci BI - abychom našim zákazníkům pomohli najít odpovědi mající obchodní hodnotu. Co to přesně znamená?

Odpovědi, které můžete získat pomocí funkce Easy Project BI, zahrnují:

 • Které projekty, produky či služby jsou nejziskovější a proč
 • Které geografické trhy jsou nejziskovější a proč
 • Odhalit tzv. zlaté segmenty - kombinaci  nejziskovější projektů, produktů, služeb či geo lokací
 • Získejte přehled o výdajích a příjmech
 • Odhalit aktuální obchodní trendy pomocí srovnávače s předchozími časovými obdobími

Jak funguje funkce Easy Project BI

Funkce Easy Project BI zpřístupňuje a analyzuje vaše stávající datové sady uložené v Easy Projectu + umožňuje načíst data uložená mimo Easy Project, například ze služby Google Ads.

Usnadňuje získání obchodních informací v reálném čase pomocí Easy Project Business Dashboards (Panel vytížení zdrojů), kde můžete v jediném informačním panelu propojit své osobní náklady, ostatní náklady, příjmy, CRM, náklady na Google Ads kampaň a další důležité obchodní informace.

Analytická zjištění jsou prezentována ve formě reportů, shrnutí, dashboardů, grafů a diagramů, takže vám poskytují podrobný vhled do stavu vašich obchodních aktivit.

Mezi výsledné obchodní informace se řadí:

 • Příjmy na základě vašeho účetnictví nebo funkce Easy Invoicing
 • Údaje o zákaznících z vašeho CRM řešení nebo funkce Easy CRM
 • Osobní náklady založené na sledování času a interních hodinových sazbách
 • Ostatní náklady importované do nástroje Easy Budgets
 • Náklady na Google Ads kampaň (dříve AdWords)

Easy Project Business Intelligence – Easy Project 2019

Pro koho je funkce Easy Project BI užitečná

Tato funkce je užitečná pro každou společnost, která prodává více produktů nebo služeb na jednom nebo více trzích. Easy Business Intelligence poskytuje snadnou analýzu geografické a produktové návratnosti investic - řekne vám, které segmenty mají nejvyšší ziskovost: návratnost investic = výnosy / náklady (kampaně Google Ads, mzdy, ostatní náklady).

Mezi analyzované entity Easy Projectu patří:

 • Rozpočtové náklady (vyžaduje se funkce Budgets)
 • Osobní náklady na rozpočet (vyžaduje se funkce Budgets)
 • Příjmy z rozpočtu (vyžaduje se funkce Budgets)
 • Příjmy z fakturace (vyžaduje se funkce Fakturace)
 • Náklady na kampaně Google Ads
 • Strávený čas
 • Aktivity CRM (vyžaduje se funkce CRM)

Mezi analyzované obchodní segmenty patří:

 • Projekt
 • Země
 • Produkt
 • Milník
 • Uživatel
 • Sprint

Jak mohu získat Business Intelligence

Chcete-li získat funkci Easy Project BI a mít ji řádně zprovozněnou, postupujte takto:

 • Zakupte si funkci Business Intelligence pro Easy Project 2019
 • Objednejte si službu implementace Easy BI - 100 hodin à 60 € = 6000 €
 • Propojte kampaně Google Ads (možná budete muset upravit strukturu kampaní)
 • Nastavte entity Easy Projectu (mzdy, fakturace, CRM) pro výpočet návratnosti investic

Rozsah implementace BI zahrnuje:

 • Analýza rozsahu a příprava Easy Projectu
 • Import a konfigurace BI dashboardů
 • Implementace segmentace - nastavení BI a uživatelských polí k propojení entit
 • Konsolidace a import dat
 • Propojení Google Ads
 • Dokumentace, zaškolení, předání

Chcete-li se dozvědět více o funkci Easy Project BI, přečtěte si článek o funkci a znalostní příspěvek.

 

Autor: Lukáš Beňa

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace