Hlavní informace

Rizika projektu versus projektové problémy. V čem se liší?

Abychom mohli správně řídit rizika spojená s projektem a zároveň aktivně řešit problémy, které průběžně nastávají, je potřeba v první řadě umět první správně odlišovat jedno od druhého.

Rizika projektu versus projektové problémy. V čem se liší?

Jedině se správnou přípravou, která zahrnuje analýzu rizik a dalších aspektů projektu – optimálně prostřednictvím k tomu určených nástrojů jako je Easy Project – se vyvarujeme nežádoucích důsledků jako jsou přesčasy, polovičatá řešení nebo konflikty v týmu. Pojďme si proto rizika i problémy přiblížit.

Co je riziko a co je problém?

Podle Souboru poznatků řízení projektů (PMBOK), které jsme si představili již dříve, je projektové riziko „nejistá událost nebo okolnost, která pokud nastane, bude mít negativní vliv na jeden nebo více projektových cílů“. Pojďme se na tuto definici podívat blíže, abychom rizikům rozuměli ještě lépe. Máme příklad:

Tým selhal při zapracování připomínek uživatelů, produkt tak možná nenaplní požadavky uživatelů, což by vedlo k jejich nespokojenosti.

  • Příčina: Selhání kontroly uživatelských připomínek.
  • Riziko: Produkt možná nesplní požadavky uživatelů.
  • Dopad: Uživatelé nebudou spokojení s produktem.

Jak vidíte, riziko je stále pouze hypotetická událost. Pokud nastane, bude mít negativní dopad v podobě uživatelské nespokojenosti. Existuje ale i šance, že navzdory původnímu selhání týmu při kontrole připomínek, bude doručen produkt, se kterým budou uživatelé spokojeni.

Riziko je tedy reflexe možného scénáře, který může nastat, ale nemusí. Překážka nebo problém je skutečnost, která již nastala. Je při tom výsledkem, jakýmsi zhmotněním, rizika. Někteří ale namítají, že i když k realizaci rizika došlo, neznamená to nutně, že se automaticky musí naplnit všechny předpokládané dopady.

Řízení rizik v Easy Projectu

Řízení rizik v Easy Projectu

Proč na rozdílu záleží?

Schopnost rozlišit tyto dva pojmy pomáhá při pro-aktivním řízení projektů. Jak rizika, tak problémy lze předvídat, a prostřednictvím analýz a prognóz se jim vyvarovat.

Stejně tak je potřeba umět dle jejich podstat k rizikům a problémům přistupovat. Rizika vyžadují výběr vhodné strategie jako jsou vyhýbání se, akceptace, přenesení nebo snížení rizika. Na druhou stranu problémům je potřeba se nekompromisně postavit s cílem minimalizovat jejich dopad na projekt.

Pokud se vy nebo váš projekt manager nevyvarujete problémům i rizikům prostřednictvím dobré přípravy a zodpovědného řízení projektu, mohou tyto aspekty také příhodně posloužit vašim nadřízeným při vyhodnocení vaší práce. Zkrátka když se na vašem projektů zhmotní v problém příliš mnoho hrozeb, příště můžete být jako riziko vyhodnoceni vy.

 

Autor: Adam Romaňák

 

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace

×

Ikona Email 1

Chcete více článků ze světa řízení projektů?
Odebírejte naše novinky a nenechte si ujít ty nejlepší.

 

Tipy, příběhy a novinky pro snadnější řízení projektů.
Jednou za čas ve vašem inboxu.