Hlavní informace

Kompletní řízení životního cyklu projektů v bankovním sektoru - případová studie

PPF Banka je specializovaná korporátní a investiční banka poskytující finanční poradenství, bankovnictví a investiční služby zejména v České republice, střední a východní Evropě.

Kompletní řízení životního cyklu projektů v bankovním sektoru - případová studie

Příběh společnosti PPF Banka

Před implementací Easy Projectu PPF Banka využívala klasické nástroje Microsoft Office, jako je MS Excel (pro sledování milníků, úkolů, rozpočtu a zdrojů), MS PowerPoint (tvorba prezentací o stavu projektu) a také MS Project (sledování milníků a projektového plánu).

Bohužel se jedná o různé samostatné nástroje, které pokrývají jen některé části procesu projektového řízení a nikoli opravdu kvalitní týmovou práci a okamžitý online přístup. Proto banka musela hledat řešení, které by jí umožnilo plně spravovat všechny své projekty a dodávky v jednom nástroji, přístupném všem příslušným uživatelům.

Celou případovou studii naleznete na této stránce.

 

Autor: Lukáš Beňa

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace