Hlavní informace

Rozpad práce na projektu - proč jej dělat?

Začít zadávat úkoly do svého plánu a přitom přeskočit strukturu rozpadu práce může vypadat lákavě, avšak při provádění tohoto plánu můžete být nepříjemně překvapeni.

Rozpad práce na projektu - proč jej dělat?

Udělat si čas na strukturu rozpadu práce (neboli projektovou dekompozici) znamená být schopen efektivně pracovat v průběhu celého projektu, od počáteční fáze až po jeho uzavření.

Rozpad práce v řízení projektů je klíčem k organizaci práce týmu do menších částí, které lze jednu po druhé lépe zvládnout. Za tímto účelem potřebujete pouze jediný nástroj - WBS (Work Breakdown Structure).

Co přesně je struktura rozpadu práce (WBS)?

Funkcionalita WBS je založena na metodě hierarchického rozložení projektu do menších, lépe doručitelných celků, tzv. "deliverables".

Projekty lze plánovat v podobném logickém uspořádání jako u v dnešním době stále oblíbenější a efektivní metody myšlenkových map. Díky rozložení projektu na podprojekty a dílčí úkoly lze plánovat rychleji a s větším důrazem na logickou strukturu.

Easy Project Rozpad práce na projektu (WBS)

Easy Project Rozpad práce na projektu (WBS)

Jaké jsou výhody rozpadu projektu?

Rozpad práce vám umožňuje identifikovat úkoly ve své "zrnité" podobě. Pokud jsou pracovní balíčky, tzn. úkoly a jejich podúkoly, jasně identifikovány, umožňují:

  • Vytvořit přesnější odhady času a nákladů
  • Objasnit rozsah projektu
  • Identifikovat a omezovat rizika
  • Větší kontrolu nad průběhem projektu
  • Vytvořit přesnější plán
  • Lépe pochopit dopady při změně rozsahu
  • Využít odhady nákladů pro budoucí projekty
  • Ovlivnit budoucí provádění metodiky WBS

Jaké jsou nedostatky a výzvy WBS?

Navzdory mnoha výhodám je dobré být si vědom i některých problémů, do kterých se můžete dostat, když nebudete nástroj WBS používat správně. Například:

Nezabřednout do detailů

Získávání detailních výsledků přináší efektivitu, ale když bude detailů příliš, výsledkem bude pouze ztráta času a zbytečná spotřeba zdrojů. O vhodné úrovni detailů je nejlepší se poradit se svým týmem.

Easy Project Rozpad práce na projektu (WBS)

Easy Project Rozpad práce na projektu (WBS)

Posilovat dynamiku týmu

WBS je týmová aktivita, která vyžaduje schopnost držet tým na správné cestě a povzbudit účast všech jeho členů. Pokud některý člen týmu necítí důvod sdílet své nápady, můžete přijít o důležité informace.

Pracovat s WBS jako s plánem

WBS poskytuje podrobné informace potřebné pro splnění cílů projektu. Není to plán nebo rozvrh, ale vizuální zobrazení projektu, které lze sdílet se zúčastněnými stranami.

Easy Project Rozpad práce na projektu (WBS)

Easy Project Rozpad práce na projektu (WBS)

Více informací naleznete v technické dokumentaci.

 

Autor: Sabina Makhmudová

 

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace

×

Ikona Email 1

Chcete více článků ze světa řízení projektů?
Odebírejte naše novinky a nenechte si ujít ty nejlepší.

 

Tipy, příběhy a novinky pro snadnější řízení projektů.
Jednou za čas ve vašem inboxu.