Hlavní informace

Jak vám Easy Project pomáhá vizuálně řídit projektové finance?

Dobrou zprávou pro vás je, že Easy Project vám může hodně pomoci při vizuálním řízení financí projektu a poskytnout vám jasnou představu o všech relevantních číslech. Níže uvádíme vybrané funkce a nástroje Easy Project týkající se financí, které můžete využít k vizualizaci financování svého projektu.

Jak vám Easy Project pomáhá vizuálně řídit projektové finance?

 

Easy Project podniká spoustu kroků a aktivit, jejichž cílem je zvýšit ziskovost projektu díky projektování finančních výkazů portfolia a rozpočtů projektů. Používání těchto funkcí je velmi snadné.

 

Struktura rozdělení práce (WBS)

 

Základní technika řízení projektu v Easy Project, Work Breakdown Structure (Struktura rozdělení práce, WBS), řídí rozklad projektu na jednotlivé realizované části. WBS vizualizuje všechny úkolů v rámci projektu jako myšlenkovou mapu a umožňuje vám snadno vytvářet strukturu projektu – provést rozklad projektu. Ve Work Breakdown Structure můžete vytvářet nové úkoly v rámci projektu a přitom mít náhled na strukturu celého projektu.

 

Není pochyb o tom, že struktura Work Breakdown Structure napomáhá tomu, aby plánování projektů a řízení financování projektů bylo velmi snadné a vizuální!

 

Funkce Work Breakdown Structure vám navíc umožňuje vizualizovat projekt v Easy Project podle stavu úkolů, přiděleného pracovníka, procenta dokončení, nástroje pro sledování a priorit.

 

Určitě byste si měli funkci Easy Project Work Breakdown Structure vyzkoušet! Je to nejlepší nástroj pro řízení projektů, finance a plánování v Easy Project.

 

 

Důležité funkce:

 

 • Řešení projektů a problémů přetažením

 

 • Vizualizace problémů, projektů a dílčích problémů v myšlenkové mapě

 

 • Definice problémů z myšlenkové mapy

 

 • Rozpoznatelné klávesové zkratky z jiných nástrojů myšlenkové mapy

 

 • Barevná vizualizace sledovacích nástrojů a dokončení problémů

 

 • Přiblížení a oddálení

 

 • Tlačítko Krok zpět

 

Struktura rozdělení nákladů (CBS)

 

Jak již bylo uvedeno výše, v projektu Easy Project můžete vizuálně řídit finance projektu. Chcete-li využít Strukturu rozdělení nákladů, měli byste u svých projektů aktivovat funkce Rozpočty i WBS (Struktura rozpisu práce). Veškeré financování WBS jsou založeno na datech z rozpočtů projektů, zobrazujících náklady/příjmy a osobní náklady podle skutečného stavu a podle plánu. Tato funkce je nejužitečnější a nejpraktičtější během fáze nastavení rozpočtu při plánování projektu a při průběžném sledování financování projektu.

 

 

Důležité funkce:

 

 • Není třeba přepínat mezi strukturou rozdělení nákladů a strukturou rozdělení práce

 

 • Rychlý a snadný vizuální přehled o všech financích souvisejících s projektem

 

 • Vytvoření nových výdajů / výnosů z myšlenkové mapy

 

 • Vytiskněte myšlenkovou mapu a zahrňte do ní rozpočty jednotlivých úkolů i celého projektu

 

 • Jasná barevná vizualizace negativní, pozitivní a neutrální rovnováhy rozpočtů vašeho projektu

 

Rozpočty projektu

 

Jedná se o nesmírně užitečnou funkci, která vizuálně sleduje náklady, výnosy, mzdové náklady, náklady a konečný zisk projektu. Kromě toho vám také umožňuje sledovat skutečné peněžní položky v kontextu stanoveného plánu a poskytuje výkazy ztrát / zisků projektů.

 

 

Důležité funkce:

 

 • Monitorování nákladů, výnosů, mzdových zisků a nákladů, náhrad a cestovních výdajů

 

 • Realita rozpočtu projektu versus rozpočet

 

 • Mzdové náklady jsou stanoveny podle času stráveného plněním úkolů každý pracovníkem, vynásobeného hodinovými sazbami

 

 • Interní a externí hodinové sazby

 

 • Definice hodinových sazeb práce podle členů, činností a pozic v projektovém týmu

 

Cash flow podle Ganttových diagramů

 

Cash flow dle Ganttových diagramů je velmi cenným nástrojem v sytému Easy Project, který je vhodný především pro okamžitý nástin ziskovosti projektu v průběhu času, lepší vyvážení peněžních toků napříč projekty Easy Project a pro srovnání skutečných a plánovaných hotovostních toků.

 

 

Důležité funkce:

 

 • Zobrazuje všechny zůstatky peněžních toků přímo v Ganttově diagramu

 

 • Zobrazení zůstatků / jednotlivých projektů v příslušných pruzích

 

 • K úpravě a zobrazení těchto zůstatků je třeba peněžní modul

 

 • Zobrazuje podrobnosti a informace o dílčích projektech

 

Řídící panel Finanční management

 

Předdefinovaný řídící panel (osobní) vhodný pro pozici finančního manažera je navržen speciálně tak, aby poskytoval povědomí o stávající výkonnosti související s finančním řízením.

 

Finanční panel v Easy Projectu

Finanční panel v Easy Projectu

 

Důležité funkce:

 

 • Kontinuální sledování všech aspektů finanční výkonnosti za časové období

 

 • Běžné finanční ukazatele KPI, jako jsou příjmy, výnosy, náklady, výdaje atd.

 

 • Zobrazuje rozdíl mezi celkovými platbami a celkovými náklady za definované časové období

 

 • Varovné informace přímo na dosah ruky, mohou být dále využity k odhalení trendů v určitém časovém období

 

 • Může sloužit jako váš centrální pracovní prostor pro finanční řízení

 

Závěrečné shrnutí

 

Vizuální správu financí projektu v aplikaci Easy Project lze provádět pomocí výše uvedených funkcí a nástrojů. Společně je použijte ke sledování všech svých marží a udržte si náskok ve svém podnikání.

 

 

Vizuální řízení financí? Easy.

Mějte všechny nástroje pro dokonalé plánování, správu a kontrolu projektů v jediném softwaru.

 

Objevte Easy Project

 

 

 

Easy Project
 

 

Autor: Sa Bal

 

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace

×

Ikona Email 1

Chcete více článků ze světa řízení projektů?
Odebírejte naše novinky a nenechte si ujít ty nejlepší.

 

Tipy, příběhy a novinky pro snadnější řízení projektů.
Jednou za čas ve vašem inboxu.