Hlavní informace

Radosti a strasti práce projektového manažera

Přišel čas na trochu introspektivy. Zamyslete se s námi nad tím, co si na roli projektového manažera skutečně užíváte, a co vám naopak při řízení projektů neustále pije krev. Práce projektového manažera nepatří k těm snadným.

Radosti a strasti práce projektového manažera

 

Pro začátek má na vaši práci vliv celá řada externích faktorů, musíte se neustále učit, interagovat s okolím a nést značnou odpovědnost. Přes to se řada z vás vydává na tuto kariérní cestu, a další se nás ptají, jaké to vlastně je mít na práci řízení projektů.

 

Proto jsme se zeptali sami sebe, co máme na řízení projektů nejraději, a bez čeho bychom se naopak určitě obešli. Začneme ale s těmi pozitivy.

 

Váš tým

 

Jako projektový manažer budete mít na starost skupinu lidí s různou kvalifikací, ale stejným cílem. Vaši kolegové se budou dost možná lišit náturou, původem nebo kulturou ale přinášejí s sebou neocenitelně různorodé perspektivy.

 

Když si v týmu správně nastavíte role a budete s nimi dále pracovat, pomůže vám tato diverzita k lepšímu řízení projektů. Když navíc dáte vašim lidem šanci vyniknout a odstraníte jim z cesty nepříjemné překážky, možná najdete jejich skutečný potenciál.

 

Od plánu až po realizaci

 

Jako “projekťáci” máme možnost sledovat vývoj projektu od zadán a plánování, přes jeho realizaci až po vyhodnocení, případně další existenci. Musíme si tak uvědomit, že oproti řadě dalších profesí netrpíme odloučením od výsledku nebo širšího kontextu naší práce. Navíc můžeme sledovat vznik něčeho z ničeho, ať jde o opakované projekty, na které už máme vlastní šablony, nebo úplně nové a nevšední výzvy.

 

Přidaná hodnota

 

Ultimátním cílem projektů je doručení obchodních výsledků. Lidé, kteří řídí projekty musí najít rovnováhu mezi malými detaily a širší vizí. Vytvářejí tak most mezi částí firmy, která rozhoduje, a tou která vykonává. Pokud je tato role sehrána správně, projektový manažer vytváří rozhodující hodnotu pro organizaci, a to se pak hned pozná.

 

 

Jaký by měl být rok 2021? Easy.

Mějte všechny nástroje pro dokonalé plánování, správu a kontrolu projektů v jediném softwaru.

 

Objevte Easy Project

 

 

 

Easy Project
 

 

Role projektového manažera má zároveň i svou odvrácenou stranu. S jakými problémy se tedy nejčastěji potýkáme?

 

Všechna zodpovědnost, žádná autorita

 

Práce project managera má v sobě zabudovaný vnitřní rozkol. Na této pozici nesete osobní odpovědnost za celé projekty a musíte kontrolovat váš tým, ale přesto nemáte dostatečnou manažerskou autoritu nebo pravomoci, které byste občas zoufale potřebovali. Tento fakt se snáší o to hůře, že díky vaší pozici přesně víte, kde byste tyto zdroje uměli využít.

 

Úroveň nejistoty

 

Významnou překážkou, kterou musí projektoví manažeři na denní bázi překonávat, je vysoká míra nejistoty. I přes důkladné plánování a nutnou agilitu řízení je realizace částí projektu nebo jeho celý výsledek mimo naši vlastní kontrolu, a i když tedy odvádíme svou práci správně, při pomyšlení na doručení některých výsledků se nám nedostává vnitřního klidu.

 

Vyjednávání o všem

 

“Projekťák” musí fungovat jako spojka mezi stranami. Mezi klientem a firmou, mezi vedením a exekutivou. Přenáší při tom klíčové informace z jedné strany na druhou, a většinou se pak ocitá v pozici, kdy musí jednu stranu obhajovat před tou druhou. V tom nakonec také částečně spočívá přidaná hodnota této role, jak jsme již zmínili. Ale to neustálé vyjednávání, vysvětlování a nahánění je někdy vysilující.

 

Závěrem můžeme přiznat, že i role projektového manažera má své výhody a nevýhody. Ve chvíli, kdy se od vás očekává, že budete řídit, monitorovat, plánovat a vyhodnocovat práci jakéhokoliv týmu, zaručeně vás čeká spousta výzev.

 

Tato práce je nakonec z velké míry o komunikaci se zúčastněnými stranami. A tak počítejte, že lidský faktor a firemní kultura se v praxi projektového řízení bezpodmínečně projeví. Dost možná nakonec rozhodnou i o tom, zda ve vašem případě převáží klady nad zápory.

 

Autor: Adam Romaňák

 

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace

×

Ikona Email 1

Chcete více článků ze světa řízení projektů?
Odebírejte naše novinky a nenechte si ujít ty nejlepší.

 

Tipy, příběhy a novinky pro snadnější řízení projektů.
Jednou za čas ve vašem inboxu.