Hlavní informace

Ganttův diagram v novém kabátě

Ganttův diagram je nepochybně jedním z nejdůležitějších vizuálních nástrojů pro správu projektů v Easy Projectu. V tomto krátkém přehledu změn se dozvíte, co je nového.

Ganttův diagram v novém kabátě

S Ganttovým diagramem máte ve svých rukou mocný plánovací nástroj, jehož základem je vizuální přehled (sloupcový graf) a harmonogram veškerých úkolů, které náleží buď k jednomu danému projektu, nebo globálně ke všem projektům.

Na projektové úrovni Ganttův diagram vizualizuje projektové úkoly na časové ose a umožňuje jejich pohodlné plánování - esenciální nástroj pro jednoduché i složité projekty. Baselines (základní linie), kritická cesta, cash flow, zdroje a ještě další nástroje lze zobrazit přímo v Ganttově diagramu. Můžete také použít vazby, vytvořit podúkoly a milníky.

Na globální úrovni vám Ganttův diagram umožňuje pracovat s celým stromem projektů včetně všech souvisejících úkolů, milníků, vazeb, zpoždění atd. na jedné obrazovce. Klíčovou výhodou je eliminace chaotického přepínání mezi jednotlivými projekty při práci na více projektech současně.

Pojďme si nyní blíže představit nejdůležitější změny v nejnovější verzi Ganttova diagramu.

Snadnější zachycení a zaoblené rohy

Je snazší zachytit funkční prvky, jako je datum zahájení, datum dokončení, pokrok nebo vytváření vazeb. I v kratších úkolech budete lépe schopni zachytit prvek, který potřebujete k provedení změn. Také jsme zaoblili hrany, abychom lépe oddělili úkoly mezi sebou, zvláště když mají podobnou dobu trvání.

gantt-ep.gif

Úkoly s chybějícím datem zahájení/dokončení

Je docela běžná situace, že uživatelé vytvářejí úkoly ručně s chybějícím datem zahájení nebo dokončení. V Ganttu si těchto úkolů všimnete na první pohled. Když je však přetáhnete v Ganttu pomocí funkce drag & drop, obě data se sama nastaví odpovídajícím způsobem.

picture356-1.png

Sjednocená nabídka nástrojů a nová legenda

Dříve byla nabídka nástrojů heterogenní, některá tlačítka používala ikony, jiná se musela přepínat. Nyní jsou tlačítka sjednocena s přepínači. S výjimkou Vytížení zdrojů, které není jen přepínačem, ale vlastním pohledem s odlišnou sadou nástrojů. Do informačního tlačítka vedle nástrojů byla také přidána legenda.

picture356-2.png

Jemnější mřížka a přidané navigační linie

Na pozadí diagramu si můžete všimnout jemnější mřížky. Do stromu projektů/úkolů jsme přidali navigační linie, které usnadňují nalezení vyšší úrovně každého úkolu.

picture427-1.png

Odstraněno hromadné rozbalení/sbalení projektů, milníků a rodičovských úkolů

V zájmu nastolení rovnováhy mezi výkonem a snadným použitím bohužel neexistoval způsob, jak zajistit spolehlivé fungování tlačítek rozbalení/sbalení, která byla dříve k dispozici nad stromem projektů/úkolů. Chování těchto tlačítek bylo technicky logické, ale z pohledu uživatele nespolehlivé.

Očekávání uživatele, že jediným kliknutím je možné rozbalit všechna data, se stává hlavní překážkou u větších projektů, kde je jednoduše příliš mnoho dat na to, aby bylo možné je načíst najednou v grafickém zobrazení se spoustou funkcí. To je důvod, proč jsme se rozhodli odstranit tato tlačítka místo toho, abychom hledali střední cestu, která neuspokojuje server a ani uživatele.

picture356-3.png

 

Chcete-li se dozvědět více o Ganttově diagramu, podívejte se na úplnou dokumentaci.

 

Autor: Lukáš Beňa

 

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace

×

Ikona Email 1

Chcete více článků ze světa řízení projektů?
Odebírejte naše novinky a nenechte si ujít ty nejlepší.

 

Tipy, příběhy a novinky pro snadnější řízení projektů.
Jednou za čas ve vašem inboxu.