Hlavní informace

Objevte všechny výhody a přínosy správného řízení projektů

Podle PMI méně jak dvě třetiny firem skutečně rozumí, jaké přidané hodnoty jim může přinést správné řízení projektů. O které přínosy získané skrze kvalitní project management ostatní firmy přicházejí?

Objevte všechny výhody a přínosy správného řízení projektů

Když nyní společnosti napříč odvětvími pracují na řadě projektů zároveň, obrací se k technikám a nástrojům projektového řízení. Následující body jsou přehledem hodnot, o jejichž naplnění a rozvoj by se měli projektoví manažeři zasadit skrze správné řízení projektů.

Řízení rizik

Z interního pohledu pravděpodobně nejzásadnější přidanou hodnotu projektového řízení představuje řízení rizik. Nikdo nemá rád, když se něco nedaří. Nicméně správně nastavené procesy při řízení projektů zahrnují takové nástroje, které pomáhají rizika a jejich případné negativní dopady předem identifikovat a v důsledku minimalizovat.

Zákaznická spokojenost

Pokud je naše firma dodavatelem produktu nebo řešení, je naším hlavním cílem doručit vše klientům v náležité kvalitě a včas. Praxe přitom hovoří jasně, můžeme toho dosáhnout jedině díky zvládnutému projektovému řízení. A ze spokojeného zákazníka se tak stává zákazník stálý.

Konkurenční výhoda

Po technické stránce dnes se správným týmem a vhodnými dodavateli může řada firem dodávat výsledné produkty a služby v obdobné kvalitě. Je to tedy nakonec složka organizační a projektová, která skutečně rozhodne konkurenční boj. Ve vysoce konkurenčních průmyslech je pak klíčové pracovat s moderními nástroji pro řízení projektů a neustále rozvíjet projektové schopnosti vás samotných i vašich týmů.

Plnění cílů

Ve své podstatě představuje řízení projektů proces, kde dochází k přeměně nápadů v realitu. Osvojení metod a postupů jako je plánování, tvorba rozpočtů, určování priorit a exekuce pomůže vám i vašemu týmu nejen v profesním, ale i v osobním životě. Cíl bez plánu vás zaměstná na hodiny, týdny nebo měsíce, a to zcela zbytečně. Jakmile se naučíte problémy řešit systematicky, stává se z vás skutečný projektový manažer.

Jasně definované role

K řízení projektu patří i řízení jednotlivých členů a jejich funkcí. V optimálním případě získávají členové týmů od svých projektových manažerů jasné informace o tom, jaké role jim náleží. Když tedy vaši kolegové neztrácí čas vinou problematické orientace ve struktuře firmy a projektu, ale vědí přesně jaká část jim náleží, zjednodušuje to práci v rámci celé společnosti. Nástroje jako Easy Project už dnes na definici rolí myslí, a nabízí řešení pro ty nejběžnější z nich.

Tvorba rozpočtů

Neodmyslitelnou součástí řízení projektů je i tvorba rozpočtů. Systematické rozpočtování založené na předešlých zkušenostech a datech je klíčové pro udržení profitability jednotlivých projektů a pomáhá udržovat finanční kondici firmy.

Řízení zdrojů

Řízení projektu je vůbec složitější skládanka, do které patří i řízení zdrojů. Správná alokace lidského i finančního kapitálu od počátku projektu přes jeho průběh je neprávem podceňovaným aspektem projektové práce. Dobře fungující řízení zdrojů se pak jasně promítá do vašich výkonů.

Perspektiva

Opakovanou praxí vizualizace problémů a rozpadů projektu, například skrze Ganttův diagram v Easy Projectu, získáváme lepší přehled o fungování našeho týmu, naší firmy a celkově lepší perspektivu pro řešení případných problémů nebo optimalizaci našich procesů.

I dnes se občas bohužel zdá, že manažeři někdy nedoceňují skutečně kvalitní řízení projektů, velmi často protože se řada z nich v praxi nesetkala s organizačně zvládnutým a správně nastaveným řízením, a tak neznají jeho skutečný potenciál.

Díky moderním nástrojům projektového řízení, které myslí na různé uživatele a při tom zahrnují všechny klíčové součásti project managementu však může na vysoký standard kvality řízení projektů, a tedy i všechny jeho přínosy, dosáhnout další a další organizace.

 

Autor: Adam Romaňák

 

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace

×

Ikona Email 1

Chcete více článků ze světa řízení projektů?
Odebírejte naše novinky a nenechte si ujít ty nejlepší.

 

Tipy, příběhy a novinky pro snadnější řízení projektů.
Jednou za čas ve vašem inboxu.