Hlavní informace

Co nesmí chybět vaší WBS

Rozdělte práci na vašem projektu správně do jednotlivých částí a dejte vašemu týmu do ruky přehled i s návodem, jak ho správně číst. K tomu slouží struktura rozpadu práce neboli WBS.

Co nesmí chybět vaší WBS

Už jsme si vysvětlili, že pomocí WBS získáváte přehled o jednotlivých částech a aspektech velmi složitého projektu. WBS přitom nefunguje například jako flowchart, ale pomáhá vám rozdělit práci do projektu na menší jednotky, které jsou tak lépe řiditelné. Abyste efektivně mohli WBS využít a analyzovat části projektů, je nutné abyste nezapomněli na následující prvky.

Vše, co musí být doručeno v rámci projektu

Vaše WBS musí pokrýt vše, co spadá pod daný projekt. Bezpodmínečně všechno. Abyste mohli přesně odhadnout nároky projektu, a s nimi i rozplánovat projekt, je potřeba abyste do přípravy zahrnuli vše. V ideálním případě tak dojde k tomu, že všechny pracovní vstupy vyžadované v jedné části, budou odpovídat výstupům z projektu v nadřazené části WBS.

Slovníček

Protože s WBS bude pracovat více lidí a entit, je potřeba, aby bylo každému jasné, o co se jedná a co se skrývá za jakým termínem případně zkratkou. Nejde jen o definice, ale i o vzájemnou provázanost. Slovník by v podstatě měl nabízet detailní informace o součástech, na které z WBS nahlížíme z mnohem širší perspektivy.

Jasná hierarchie

Skrze WBS vlastně postupujeme odzadu, tedy od finálního produktu, a každý rozpad na části vytváří další úroveň hierarchie. Při rozdělování a rozpadání je důležité hierarchii dodržovat a správně ji nastavit s ohledem na kapacity týmu a firmy.

Odstup

WBS nám má poskytnout především právě širší perspektivu a pomoci chápat jednotlivé spojitosti v rámci projektu. Není proto nutné, aby se struktura rozpadala až na ty nejdetailnější pracovní úkony. V takovém případě by hrozilo, že popisem podrobností strávíte vy a členové vašeho týmu příliš mnoho času.

WBS je šikovná pomůcka pro získání přehledu o rozsahu a komponentech projektu, a pokud to váš software pro řízení projektu umožňuje, můžete jej snadno a rychle vytvořit pro každý váš projekt.

V teorii projektového řízení je WBS jedním ze 3 klíčových pilířů trojimperativu (iron triangle).

 

Autor: Adam Romaňák

 

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace

×

Ikona Email 1

Chcete více článků ze světa řízení projektů?
Odebírejte naše novinky a nenechte si ujít ty nejlepší.

 

Tipy, příběhy a novinky pro snadnější řízení projektů.
Jednou za čas ve vašem inboxu.