Hlavní informace

Krok za krokem řízením projektového portfolia (část 1)

Když se ocitnete v situaci, kde jste součástí více propojených nebo souvisejících projektů najednou, je ideální čas začít implementovat strategie řízení projektového portfolia, nebo také PPM (z anglického project portfolio management). Cílem těchto strategií je zohlednit jednotlivé projekty v širší perspektivě, a díky tomu si efektivně nastavovat priority.

Krok za krokem řízením projektového portfolia (část 1)

Často totiž přemýšlíme o projektech jako o jednotlivých nezávislých entitách, a podle toho je řídíme. Ve skutečnosti jsou projekty jedné firmy v drtivé většině propojeny. Musíme ale zjistit, jak moc. Projekty na sebe mohou být navázány skrze rozpočet, časový plán nebo zdroje. A abychom s těmito veličinami mohli efektivně nakládat, je potřeba chápat význam jednotlivých projektů v kontextu celé organizace.

PPM nám nejvíce pomáhá v situacích, kdy naše firma například pracuje na více projektech za využití stejných zdrojů, ať už pro jednoho či více klientů. Použitím řízení projektového portfolia můžeme lépe reflektovat potřeby a priority jak klienta, tak i naší firmy. Při nadměrném počtu projektů, je totiž správně nastavené projektové portfolio nejlepším způsobem, jak minimalizovat ztráty ze špatných projektů a maximalizovat zisky ze všech ostatních.

Co je projektové portfolio a jak ho řídit?

Projektové portfolio je výčet projektů, které právě obstaráváte. Takové portfolio potom můžete centrálně řídit, tedy sledovat a spravovat projekty a jejich dílčí části, tak aby bylo dosaženo strategických cílů. Cílem PPM je využít potenciál jednotlivých projektů a úspěšně je dokončovat. Většinou se PPM používá k vyhodnocení návratnosti projektů, což napomáhá k rozhodování o tom, jakým projektům se příště vyhnout, a ve světle řízení rizik rozhodovat o alokaci zdrojů na ty perspektivní. Velmi užitečným nástrojem pro řízení vašeho projektového portfolia jsou tedy softwary, které nabízejí Business Intelligence funkce.

Pokud je správně použit, management projektového portfolia je ideálním nástrojem pro informování všech aktérů – včetně klientů a zaměstnanců – o průběhu, významu i rizicích projektů. Zároveň zvyšuje transparentnost a zjednodušuje identifikaci zodpovědnosti za jednotlivé úkony i projekty.

 

Autor: Adam Romaňák

 

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace

×

Ikona Email 1

Chcete více článků ze světa řízení projektů?
Odebírejte naše novinky a nenechte si ujít ty nejlepší.

 

Tipy, příběhy a novinky pro snadnější řízení projektů.
Jednou za čas ve vašem inboxu.