Hlavní informace

Snadná vizuální správa projektových financí? Vyzkoušejte Cost Breakdown Structure (CBS)

Můžete tomu říkat Struktura rozpadu nákladů (CBS - Cost Breakdown Structure) nebo vizuální správa financí. Easy Project CBS je nedílnou součástí naší stávající, velmi populární funkce s názvem Work Breakdown Structure (WBS). Díky CBS můžete vidět a spravovat finance na projektech a úkolech přímo z pohledu myšlenkové mapy.

Snadná vizuální správa projektových financí? Vyzkoušejte Cost Breakdown Structure (CBS)

Mějte skvělý přehled o struktuře vašich nákladů, výnosů a zisku

CBS představuje rozpad nákladů na různé složky dle struktury rozpadu práce (WBS - Work Breakdown Structure), a to včetně veškerých prací nebo služeb prováděných subdodavateli. Slouží k nepřetržitému porovnávání skutečných nákladů s rozpočtem a je nedílným prvkem systému řízení nákladů.

Chcete-li začít CBS používat, stačí jej zapnout tlačítkem Rozpočty ve vašem modulu WBS a okamžitě uvidíte zisk, příjmy či veškeré náklady projektu a úkolu. Není nutné ručně přepínat mezi moduly WBS a CBS - oba jsou integrovány do jediného modulu.

Chcete-li mít k dispozici CBS na projektech vašeho Easy Projectu, musíte mít nainstalované funkce WBS a Rozpočty a zároveň je mít na těchto konkrétních projektech aktivované.

Easy Project 2019 - CBS - Cost Breakdown Structure - legend

Easy Project 2019 - CBS - Cost Breakdown Structure - legenda

 

Vyzkoušet zdarma

Kreditní karta není vyžadována. Bez instalace, bez závazku.

Přizpůsobitelná legenda a měny v Easy Project CBS

Veškeré finance v rámci WBS jsou založené na údajích projektového rozpočtu, který zahrnuje příjmy/výdaje a osobní náklady prezentované ve formě plánu a reality. Tato funkce je nejužitečnější během plánování projektu, ve fázi nastavování rozpočtu a průběžného monitorování financování projektu. Stačí jednoduše otevřít projekt v zobrazení WBS a okamžitě uvidíte, kolik které úkoly nebo podřízené projekty stojí.

Pro rychlé vizuální nahlédnutí můžete použít také legendu, která zvýrazní pozitivní, negativní a neutrální bilance vašich rozpočtů. Kromě toho můžete rychle přepínat mezi různými měnami a zobrazovat rozpočty a také si vybrat, jaké konkrétní finanční údaje chcete vidět v myšlenkové mapě, jako je skutečný zisk, plánovaný zisk, celkové náklady, celkové plánované náklady, skutečné příjmy a plánované příjmy.

Po dokončení struktury rozpadu nákladů jednoduše vytiskněte (nebo exportujte do PDF) celou myšlenkovou mapu včetně všech rozpočtů pro každý projekt a úkol.

Easy Project 2019 - CBS - Cost Breakdown Structure - print

Easy Project 2019 - CBS - Cost Breakdown Structure - náhled tisku

Kdo má největší prospěch z Easy Project CBS

Struktura rozpadu nákladů je užitečná při odůvodňování ceny účtované klientovi a k udržování cenové odpovědnosti prodejců a dodavatelů. Pokud klient přesně neví, jaká bude celková částka pro zboží, službu nebo balíček, může alespoň odhadnout celkovou částku podle dílčích elementárních nákladů.

Znalost toho, jak se rozpadá celková cena, je také výhodou při porovnávání cen a vyjednávání lepších sazeb. Prodejci a poskytovatelé mohou také použít CBS k ověření, zda bylo klientovi účtováno vše a na nic se nezapomnělo. Navíc umožňuje společnostem i spotřebitelům zjistit konkrétní důvody kolísání cen.

Easy Project 2019 - CBS - Cost Breakdown Structure - budget of project

Easy Project 2019 - CBS - Cost Breakdown Structure - rozpočet projektu

 

Chcete-li se dozvědět více o funkci Easy Project CBS, přečtěte si článek o funkci, vstupní stránku a znalostní příspěvek.

 

Autor: Lukáš Beňa

 

Další informace

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace

×

Ikona Email 1

Chcete více článků ze světa řízení projektů?
Odebírejte naše novinky a nenechte si ujít ty nejlepší.

 

Tipy, příběhy a novinky pro snadnější řízení projektů.
Jednou za čas ve vašem inboxu.