E-mailová oznámení

E-mailová oznámení uživateli

V tomto článku najdete, k čemu slouží konkrétní nastavení a jaká oznámení budou zasílána. Můžete si určit vybrané aktivity a události, o kterých chcete být informováni. Výchozí nastavení lze zadat v Administraci > Nastavení > E-mailová oznámení.

  • Pro všechny úkoly všech mých projektů = budete dostávat oznámení o každé události, která nastane u všech vašich projektů.
  • Pro všechny úkoly vybraných projektů = stejně jako v prvním případě, ale s tím rozdílem, že si můžete vybrat konkrétní projekty, o kterých chcete být informováni. Pro ty projekty, které nevyberete, budete dostávat jen běžná oznámení o událostech, které sledujete, tzn. například o úkolech, kde jste autorem, spolupracovníkem nebo je vám přiřazen.
  • Pro úkoly, které sleduji nebo které se mne týkají = budou zasílány notifikace pouze k úkolům, kde jste autorem, spolupracovníkem nebo jsou vám přiřazeny. 
  • Pouze pro úkoly, na kterých jsem přiřazený = notifikace pouze o úkolech, které jsou vám přiřazeny. 
  • Pouze pro úkoly, které jsem zadal(a) = budete dostávat info jen o úkolech, které jste založili (jste autorem).
  • Žádná oznámení = nebudou zasílána žádná oznámení.

Nastavení v uživatelském profilu

Nastavení u konkrétního uživatele jsou nadřazena výchozímu nastavení. Pro požadované úpravy si otevřete detaily uživatelského profilu. 

  • Nezasílat mi informace o změnách, které jsem vytvořil = nebudete dostávat žádná oznámení o změnách, které jste provedli.
  • Nezasílat mi notifikace z uzavřených úkolů =  v případě zaškrtnutí této volby nebudete dostávat oznámení o uzavření nebo aktualizaci úkolu.
  • Neinformovat nikoho o mnou provedených změnách = uložíte-li jakoukoliv aktualizaci, nikdo o ní nebude informován. 

Vyzkoušejte Easy Project na 30 dní zdarma

Všechny funkce, SSL ochrana, denní zálohy. Vyzkoušejte bez rizika ještě dnes.