CRM

Jak používat CRM

Jak využívat Prodejní aktivity
Okrajové případy

CRM je přístupný samostatně jako projektový modul nebo přes vlastní položku v Menu Další. Všechna nastavení jsou dostupná v nastavení projektu.

 

Aktivace modulu

Otevřete si nastavení projektu, klikněte na Moduly a aktivujte CRM modul, nastavení uložte. 

 

Otevření CRM

K otevření CRM modulu vedou dvě cesty - buď přes projekt:

nebo přes Menu Další:

 

CRM Nastavení

CRM nastavení najdete v nastavení projektu.

Nebo jděte do Další » CRM » Nastavení.

Se svými klienty můžete komunikovat pomocí CRM Obchodních případů, takže si kromě stavů obchodních případů můžete nastavit také detaily emailových schránek a mailové šablony. Pokud přijde do CRM emailové schránky nová zpráva, je systémem zpracována ve formě zadání nového obchodního případu.  

 

Editace stavů Obchodních případů

Jděte do Další » Administrace » CRM. Klikněte na tlačítko "Přidat stav".

Zadejte název a další detaily nastavení, například status Prodej může značit uhrazení, proto při vytváření stavu s názvem Prodej ověřte stav případu. 

 

Přidání kontaktu

Otevřete obchodní případ a v pravé nabídce klikněte na „Přidat nebo vytvořit související kontakt“. K obchodnímu případu můžete přidat kontakt už v systému existující nebo přidat úplně nový.

 

Vytváření grafů

Na přehledu CRM (na projektové i globální úrovni) můžete tuto stránku upravovat. Přidejte moduly a filtry a další důležité věci, které byste měli vidět jako první věc, když otevřete CRM. Kliknutím na tlačítko „Přizpůsobit tuto stránku“ ve spodní části vstoupíte do režimu úprav na stránce přehledu CRM. Grafy slouží pro kontrolu vašich uživatelů a jejich obchodních případů, nebo například k přehledu, které země a v jakém rozsahu jsou ziskové.

Nastavení pro vytvoření grafu vypadá takto.

 

CRM práva

Jak je standardem v celém našem systému, také na CRM modul jsou aplikována různá oprávnění. A to v Administraci -> Role a práva. 

CRM je projektovým modulem, proto jsou použita práva v závislosti na uživatelské roli v projektu. Ovládání CRM stránek je právo také platné pro globální CRM panel (přístupný přes hlavní menu -> CRM).

 

Jak využívat Prodejní aktivity

Prodejní aktivity zobrazují vykázané aktivity obchodníků, týkající se příslušných obchodních případů a účastníků aktivity (uživatelů a kontaktů). Tato entita je důležitá zejména pro obchodní oddělení, jehož členové (pracovníci i manažeři) obecně potřebují mít přehled o všech aktivitách (jako například telefonáty, schůzky, emaily a podobně), které už proběhly nebo jsou naplánované - a to z důvodů nastavení a plnění obchodních cílů. Prodejní aktivitu lze vytvořit buď přes obchodní případ nebo přes plánovač (schůzek).  

Kategorie prodejních aktivit

Jděte do Administrace -> Kategorie -> Aktivity (sledování času) - zde můžete přidat nebo odebrat kategorii prodejní aktivity (telefonní hovor, schůzka, emailová zpráva a podobně). Vyberte výchozí kategorii - díky tomuto nastavení bude aktivita vždy předvyplněna v rozbalovacím menu seznamu prodejních aktivit.

Prodejní aktivity v Obchodních případech

Než začnete využívat obchodní aktivity v obchodních případech, ujistěte se, že je zaškrtnut checkbox "Zobrazit prodejní aktivitu na obchodním případu" v Administraci -> CRM -> Ostatní. 

Jak zadat prodejní aktivitu k obchodnímu případu? Otevřete si detail vybraného Obchodního případu a klikněte v bočním menu na "Přidat prodejní aktivitu".

Pro zobrazení přehledu zadaných prodejních aktivit, souvisejících s daným obchodním případem, klikněte opět v bočním menu na "Přehled prodejních aktivit" nebo si otevřete záložku "Prodejní aktivity" (tu najdete pod popisem obchodního případu). Použijte nabízené ikonky pro úpravu nebo smazání prodejní aktivity nebo checkbox "Je dokončena?" pro rychlou úpravu stavu. 

Při zakládání nové prodejní aktivity je potřeba vyplnit povinná pole (Datum a čas, Kategorie, Je dokončena?) stejně jako ostatní doplňková pole (účastníci = uživatelé/kontakty). Dále lze přidávat komentáře do textového pole. Nakonec klikněte na "Uložit".

Pokud si spojíte prodejní aktivitu s konkrétním kontaktem (vybráním kontaktu při založení prodejní aktivity), můžete vidět i ostatní prodejní aktivity daného kontaktu. Otevřete si detail kontaktu a vyberte danou možnost zobrazení v bočním menu. 

Prodejní aktivity v Plánovači

V kalendáři Plánovače označte kurzorem určenou dobu (alokovaný čas) a v novém formuláři vyberte "Prodejní aktivita". Vyberte daný obchodní případ a kontakty pro přiřazení této aktivity. Vyplňte jak povinná tak i ostatní pole, jak bylo už zmíněno. Nakonec klikněte na tlačítko "Uložit" nebo "Uložit schůzku". Tato druhá možnost založí jak prodejní aktivitu, tak i naplánovanou schůzku, a v dalším kroku bude potřeba upřesnit detaily pro schůzku. 

 

Okrajové případy

  • V seznamu Obchodních případů je sloupec s cenou, kde se zobrazuje výše ceny každého obchodního případu. Tyto ceny se zobrazují pouze v jedné měně pro celý seznam, bez ohledu na individuálně nastavenou měnu daného obchodního případu. Pro změnu měny v tomto seznamu jděte do Nastavení a vyberte příslušnou měnu, nezapomeňte uložit. 

Založte si Easy Project zdarma na 30 dní

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy