Hlavní informace

Business Intelligence

Analyzujte svůj byznys a projekty v Easy Projectu na základě geografické, produktové a projektové segmentace. Mějte informace o obchodních aktivitách v reálném čase přímo v Obchodních panelech. Propojte své osobní náklady, ostatní náklady, výnosy, CRM, Google Ads a další obchodní informace do jednoho panelu.

Klíčové funkce:

  • Výnosy založené na vašem účetnictví nebo modulu Easy Invoicing
  • Údaje o zákaznících z vašeho CRM nebo modulu Easy CRM
  • Osobní náklady založené na sledování času a interních hodinových sazbách
  • Ostatní náklady importované do Easy Budgets
  • Náklady na Google Ads

Založte si Easy Project zdarma

Všechny funkce | SSL ochrana | Denní zálohy

nebo

bez platby a bez instalace